Program „Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie dla BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH – WYPEŁNIJ ANKIETĘ INFORMACYJNĄ

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Program „Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie dla BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH – WYPEŁNIJ ANKIETĘ INFORMACYJNĄ

Zachęcamy właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, którzy planują inwestycje związane ze zmianą ogrzewania lub termomodernizacją do złożenia ankiety, na podstawie której możliwe będzie oszacowanie liczby zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe Mieszkanie”.123 cieple mieszkanie ppcm v2 1024x534 1 - Program "Ciepłe Mieszkanie"  – dofinansowanie dla BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - WYPEŁNIJ ANKIETĘ INFORMACYJNĄ

Wypełnioną ankietę proszę złożyć w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 – w godz. pracy Urzędu lub wysłać e-mailem: ekodoradca@wadowice.pl. Termin składania ankiety upływa 25 października 2023 r.

Informujemy, że realizacja programu uzależniona będzie od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z:

  • prawa własności,
  • ograniczonego prawa rzeczowego / użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka/

do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

  • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

Program wspiera montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha” tj.  nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, niespełniającego wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską
EN 303-5, które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi programu.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 

 

Jaki poziom dofinansowania?

jeżeli  dochód roczny  nie przekracza kwoty 135 000,00 zł jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1 090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

dofinansowanie wynosi do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 19 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym. dofinansowanie wynosi do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 29 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

dofinansowanie wynosi do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 43 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Więcej informacji na temat programu Ciepłe Mieszkanie znajduje się na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/cieple-mieszkanie-nabor-ii-2023/

729x308 300x127 - Program "Ciepłe Mieszkanie"  – dofinansowanie dla BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - WYPEŁNIJ ANKIETĘ INFORMACYJNĄ

Wprowadzono: 12 października 2023

Pliki do pobrania: