Stacja monitoringu jakości powietrza stanęła na wadowickim rynku

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Stacja monitoringu jakości powietrza stanęła na wadowickim rynku

Stacja monitoringu jakości powietrza

Od 24 stycznia 2017 roku przez trzy miesiące (a może i dłużej) na wadowickim rynku będzie stała stacja monitoringu jakości powietrza umożliwiająca w trybie ciągłym pomiar poziomu zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem. Pojawienie się stacji jest wynikiem współpracy Burmistrza WadowicKrakowskim Alarmem Smogowym.

Urządzenie przekazuje dane pomiarowe w trybie ONLINE, co pozwoli na określenie godzinowych stężeń zanieczyszczeń, a mieszkańcom sprawdzenie na bieżąco jakości powietrza. Szczegółowa analiza jakości powietrza na terenie naszego miasta wskaże, w jakich godzinach wzrasta zanieczyszczenie i czy faktycznie dominującą rolę w tym zjawisku odgrywa niska emisja. Będzie ona wykonywana przez specjalistów z Krakowskiego Alarmu Smogowego we współpracy z naukowcami z AGH w Krakowie. Pyłomierz został zakupiony w ramach realizacji programu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Mamy nadzieję, że dostęp do bieżącej informacji o jakości powietrza stanowić będzie dodatkowy bodziec dla mieszkańców naszej Gminy do wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

Jakość powietrza w Wadowicach sprawdzisz tutaj

W związku z inauguracją otwarcia stacji w Urzędzie Miejskim w Wadowicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem pana Andrzeja Guły – prezesa Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz pani Anny Dworakowskiej na temat problematyki zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce.

Zgromadzeni przedstawiciele mediów lokalnych pytali o normy jakości powietrza obowiązujące w Polsce w odniesieniu do danych pochodzących z aktualnych wskazań stacji. Istotnym tematem okazało się również to, w jaki sposób ograniczać skutki zdrowotne mogące być następstwem złej jakości powietrza. Zaakcentowano konieczność informowania społeczeństwa o wysokości poziomu zanieczyszczeń.

Jednocześnie informujemy, że:

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  1. Poziom dopuszczalny – 50µg/m3 (stężenie średniodobowe), mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
  2. Poziom informowania – 200 µg/m3 (stężenie średniodobowe), oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywność na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
  3. Poziom alarmowy – 300 µg/m3 (stężenie średniodobowe), oznacza że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego, krwionośnego i alergicy.

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Wprowadzono: 23 stycznia 2017