Uproszczone plany urządzenia lasu – komunikat

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Uproszczone plany urządzenia lasu – komunikat

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach informuje, że właściciele lasów prywatnych mogą zgłaszać się po odbiór wyciągów z uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Wadowice, tj. wsi:

Wysoka, Kaczyna – Pańkówka, Jaroszowice, Kaczyna, Klecza Dolna, Klecza Górna, Chocznia,
Gorzeń Górny.

Powyższe dokumenty można odbierać w terminie do 31.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim
w Wadowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska – pok. nr 54 (II Piętro), w godzinach
od  07.00-16.00.

Wprowadzono: 30 września 2016