Ważna informacja w sprawie wymiany kotłów

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Ważna informacja w sprawie wymiany kotłów

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY WADOWICE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW WĘGLOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach informuje, iż od 19 czerwca 2017 roku na terenie Gminy Wadowice rozpocznie się ocena energetyczna budynków realizowana w związku z wymianą nieekologicznych kotłów węglowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy, którzy wypełnili i złożyli odpowiednie ankiety, w najbliższym czasie mogą spodziewać się kontaktu ze strony pracowników firmy NDE Sp. z o. o. Niezależni Doradcy Energetyczni z Krakowa, którzy ustalą termin wizji lokalnej i przeprowadzą wymaganą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego procedurę. Jest ona kolejnym krokiem umożliwiającym otrzymanie dotacji.

gif

W załączniku nr 1 przedstawiamy listę pracowników firmy NDE Sp. z o.o. upoważnionych do przeprowadzenia przedmiotowej oceny na terenie naszej gminy.  Jednocześnie informujemy, że tylko i wyłącznie osoby wskazane w załączniku są uprawnione do przeprowadzania oceny energetycznej budynków. Osoby te zgłoszą się do Państwa w celu dokonania oględzin budynku, pomiarów jego wielkości oraz wykonania dokumentacji fotograficznej. Jeżeli posiadają Państwo projekt budowlany budynku, prosimy o jego przygotowanie. Na podstawie zebranych danych zostanie nieodpłatnie sporządzona ocena energetyczna budynku, która jest dokumentem niezbędnym do otrzymania dofinansowanie do wymiany starego źródło ciepła na nowe.

Każdy z audytorów będzie posiadał:

  • legitymację służbową (załącznik nr 2),
  • imienne upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (wzór w załączniku nr 3),
  • zbiorcze upoważnienie dla osób wykonujących oceny, wystawione przez Burmistrza Wadowic (pełnomocnictwo ważne z okazaniem dowodu osobistego, wzór w załączniku nr 4).

Przypominamy, iż mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora.

Prace związane ze sporządzeniem ocen energetycznych na terenie Gminy Wadowice rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. O indywidualnym terminie zostaną Państwo wcześniej powiadomieni telefonicznie.

Warto pamiętać, że audytorzy nie pobierają opłat od właścicieli sprawdzanych budynków.

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać dla każdego budynku:

1. wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,
2. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy:

  • identyfikację budynku,
  • charakterystykę energetyczną budynku,
  • zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

3. zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),
4. obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy zwracamy się z prośbą o egzekwowanie wszystkich powyższych zapisów, w szczególności o sprawdzenie danych osobowych osób przeprowadzających oceny oraz sprawdzenie zakresu wykonanej oceny zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej.

Wszelkie uwagi i dodatkowe pytania należy kierować do:
Ekodoradcy –  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach II p. pok. 52, tel. 33 873 18 11 wew. 210, tel. kom. 507 284 900 e-mail: slukaj@wadowice.pl

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 16 czerwca 2017