Wieloszczeblowe Powiatowe Ćwiczenia Obronne pn. „CZERWIEC – 2018”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Zarządzania Kryzysowego / Wieloszczeblowe Powiatowe Ćwiczenia Obronne pn. „CZERWIEC – 2018”

W dniach 19-20 czerwca  br. na terenie powiatu wadowickiego odbywają się powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem ”CZERWIEC 2018”.  Ich głównym celem jest  sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w powiecie oraz przygotowanie gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży do realizacji zadań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

W pierwszym dniu ćwiczeń zostały uruchomione elementy Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania we wszystkich urzędach  gmin powiatu wadowickiego. Jednym z epizodów ćwiczenia było  praktyczne działanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wadowice (9 jednostek)  ,  na rzece Choczence  w zakresie podnoszenia obwałowania w czasie zagrożenia powodziowego, które rozpoczęły się szkoleniem z zakresu  ochrony przeciwpowodziowej. Strażacy uczestniczyli w wykładzie  przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w  Wadowicach.

W/w przedsięwzięcie realizowane było w ramach „Ćwiczeń Komendanta Gminnego ZOSP RP w Wadowicach”.

W ćwiczeniu  wzięli udział

  • Burmistrz Wadowic;
  • pracownicy Urzędu Miejskiego w Wadowicach (Wydział Zarządzania Kryzysowego);
  • OSP Chocznia , OSP Gorzeń Dolny , OSP Jaroszowice , OSP Kaczyna , OSP Klecza , OSP Ponikiew , OSP Stanisław Górny , OSP Wadowice , OSP Wysoka,
  • Komendant Gminny ZOSP RP w Wadowicach ;
  • JRG Wadowice;
  • Straż Miejska w Wadowicach;
  • obserwatorzy.

Po zakończeniu działań Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski podziękował wszystkim osobom biorącym udział w ćwiczeniu, podkreślając fakt dobrej współpracy, po czym zaprosił na tradycyjny strażacki poczęstunek.

Wprowadzono: 19 czerwca 2018