Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych

Burmistrz Wadowic informuje, że zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), Ustawodawca przewiduje wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej (art. 4 ust. 1), która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się aby przedsiębiorstwa energetyczne, wskazane powyżej, mające siedzibę na terenie Gminy Wadowice, w terminie do 3 października 2022 skontaktowały się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Kontakt osobisty: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, Wadowice, pokój nr 52 lub 53

Kontakt telefoniczny: 33 873 18 11 wew. 210, 211

 

Wprowadzono: 27 września 2022

-