Zapraszamy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały antysmogowej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Zapraszamy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały antysmogowej

W związku z pismem z dnia 20 grudnia 2016r. znak: SR-V.721.6.3.2016  Zarządu Województwa Małopolskiego informujemy:

Dnia 4 stycznia 2017 r. o godz 16:00 w Centrum Kongresowym przy al. 29 listopada 46
w Krakowie
odbędzie się otwarte spotkanie – wysłuchanie publiczne w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw.

Z treścią projektu uchwały można się zapoznać na stronie internetowej:

www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Aula Centrum Kongresowego znajduje się na parterze w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można w terminie do 5 stycznia 2017 r., elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl, (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM (adres jak wyżej) w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

Life

Wprowadzono: 28 grudnia 2016