Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.konkurs plastyczny plakat 1 - Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Prace plastyczne mają za zadanie nie tylko uświadamiać niebezpieczeństwa grożące dzieciom, ale przede wszystkim wskazywać sposoby ich eliminowania, które zaowocują  w przyszłości dobrymi nawykami związanymi z bezpieczeństwem w swoim otoczeniu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw w gospodarstwie rolnym. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Wadowicach upływa z dniem 31 marca 2023 r. Konkurs organizowany jest na etapie regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. Na każdym z nich autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. Tegoroczna edycja  konkursu ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji (środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.) oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów, patronów oraz sponsorów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. W latach poprzednich nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy tj. w 2021 roku 400 dzieci, natomiast w 2022 roku aż 475.

„Serdecznie zachęcam do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kluczowym celem tego działania jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na wsi. Ubiegłoroczne wyniki uczniów ze szkół  terenów powiatu wadowickiego są żywym przykładem, że konkurs niesie ze sobą również możliwość prestiżu i zdobycia wartościowych nagród. Warto poświęcić swój czas, ponieważ może to zaowocować piękną przygodą dla każdego dziecka, a także jego rodzica.” – przekazał nam Kierownik KRUS Wadowice, Mateusz Przejczowski

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad konkursem sprawują: TVPINFO, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wprowadzono: 14 lutego 2023