45% dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / 45% dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Czysta Gmina

Program KAWKA w Gminie Wadowice – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza

Trwa realizacja Programu KAWKA w mieście Wadowice. Podpisano już ponad 30 umów na wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne, wysokosprawne kotły gazowe i pelletowe. W tym zakresie lista jest już zamknięta. Mieszkańcy miasta Wadowice wciąż mogą natomiast otrzymać do 45% dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Zagadnienia związane z ograniczeniem niskiej emisji to kwestie wysoce aktualne w kontekście ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia. Najbardziej ekspansywnymi źródłami zanieczyszczenia atmosfery są źródła związane z działalnością człowieka, przede wszystkim lokalne kotłownie i transport samochodowy. Niska emisja związana jest ze źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego niezwykle szkodliwymi gazami i pyłami powstającymi około 40 m nad ziemią.

Realizowany obecnie przez Gminę Wadowice Program KAWKA ma na celu likwidację niskiej emisji, poprzez wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Oprócz dotacji na wymianę kotłów węglowych, gdzie środki zostały już rozdysponowane, mieszkańcy wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie na zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym.

Kwota dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, w ramach Programu KAWKA, może wynosić do 45% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów realizacji inwestycji to wkład własny Mieszkańca.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Operatorem Programu, pod numerem telefonu 609 345 810, lub Wydziałem Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Wspólnie zadbajmy o poprawę i ochronę powietrza w naszej gminie.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Wprowadzono: 13 czerwca 2016