Wniosek o dopisanie do spisu wyborców części A/B

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Wniosek o dopisanie do spisu wyborców części A/B

I. Podstawa prawna:

Art. 28 i art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754)

II. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. 33 873 – 18 – 11 wew. 221, 262

III. Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
2.Dokument stwierdzający tożsamość- do wglądu.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Dopisanie do spisu wyborców następuje niezwłocznie.

V. Opłaty:

Nie podlega opłacie

VI. Inne Informacje:

– Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów;
– Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową, oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniących służbę w systemie skoszarowanym- na wniosek wniesiony do urzędu
między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów;
– Wyborcy będącemu obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jest wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadzono: 22 marca 2016

Pliki do pobrania: