Gmina Wadowice z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Budżetu Państwa / Gmina Wadowice z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości

w - Gmina Wadowice z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości

W ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Gmina Wadowice uzyskała dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dla dwóch Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wadowice:

  • Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Babicy
  • Koła Gospodyń Wiejskich „Na Dzwonku” w Gorzeniu Dolnym
Otrzymana dotacja wynosi 9 996,00 zł i została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu, aby doposażyć Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Babicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Na Dzwonku” w Gorzeniu Dolnym.

Przekazanie wyposażenia kołom gospodyń odbyło się w dniu 06.06.2023 r. Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński przekazując zakupiony sprzęt w ramach w/w dotacji życzył Obdarowanym by nowe wyposażenie dobrze służyło społeczności lokalnej.

Kolejnym etapem realizacji projektu będą warsztaty pt.” Seniorze, nie daj się oszukać”. Podczas warsztatów zostaną przybliżone przykłady przestępczości, celem uwrażliwienia seniorów na niebezpieczeństwa czyhające zarówno w Internecie, jak również w życiu codziennym.

Terminy warsztatów:

  • Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Babicy: 16.06.2023r. godz. 18:00 – Dom Ludowy w Babicy
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzeniu Dolnym: 17.06.2023r. godz. 15:30 – Remiza OSP w Gorzeniu Dolnym

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy! 

Wprowadzono: 13 czerwca 2023