Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Budżetu Państwa / Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce

Tytuł projektu:

„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce”.

unnamed file - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w ZawadceZadanie zrealizowane przy udziale pomocy finansowej:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA REZERWA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania:  3 543 525,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 10 306 616,02 PLN

Wykonawca zadania:

IDEABUD Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, ul. Generała Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia

Realizacja na podstawie umowy nr:  I.272.82.20222 z dn. 17.10.2022r.

 

Termin umowny realizacji:  17.10.2022r.– 17.10.2023r.

Opis rzeczowy  inwestycji:

Inwestycja realizowana jest w Zawadce na działkach nr 536/2, 535

Zakres robót obejmuje:

 1. Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni;
 2. wytyczenie projektowanych obiektów,
 3. rozbiórkę fragmentu ocieplenia istniejącego w miejscu styku z projektowaną rozbudową;
 4. rozbiórkę ganku wejściowego
 5. rozbiórkę istniejącego zjazdu zachodniego i wykonanie w jego miejsce ogrodzenia oraz nawierzchni trawiastej
 6. wykonanie wykopów pod projektowane obiekty;
 7. budowę instalacji kanalizacji deszczowej z wylotem wód deszczowych do potoku
 8. wykonanie fundamentów obiektu oraz podłóg na gruncie;
 9. wykonanie izolacji przeciwwodnej projektowanych ścian fundamentowych
  i cokołowych;
 10. budowę murowanych ścian zewnętrznych i wewnętrznych;
 11. wykonanie stropów żelbetowych, więźby dachowej i wykończenia dachu;
 12. budowę instalacji wewnętrznych (gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacji mechanicznej, odgromowej);
 13. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku istniejącego
  i projektowanego;
 14. wykonanie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;
 15. wykonanie elewacji budynku;
 16. montaż urządzeń sanitarnych;
 17. wykończenie posadzek wraz z montażem wycieraczek, ścian oraz wykonanie sufitów podwieszanych;
 18. montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
 19. montaż wyposażenia meblowego;
 20. prace porządkowe.

 

Wprowadzono: 3 listopada 2023