Informacja dla mieszkańców miejscowości BARWAŁD DOLNY dotycząca przenumerowania numeracji porządkowej budynków

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Informacja dla mieszkańców miejscowości BARWAŁD DOLNY dotycząca przenumerowania numeracji porządkowej budynków

Wadowice, 21.04.2023r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BARWAŁD DOLNY

Burmistrz Wadowic uprzejmie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wadowicach Uchwały Nr LI/461/2022 z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Barwałd Dolny (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 5192 z dnia 28 lipca 2022r.) oraz zmianą numerów porządkowych, nowymi numerami porządkowymi została zasilona baza Ewidencji miejscowości, ulic i adresów miasta i gminy Wadowice.

W związku z powyższym należy posługiwać się nazwami ulic wraz z nowymi numerami porządkowymi. Nowe adresy można sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Wadowicach na stronie https://wadowice.e-mapa.net/ oraz na geoportalu krajowym na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/.

O przedmiotowych zmianach Urząd Miejski poinformował szereg instytucji i organów publicznych. Lista instytucji dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Państwa miejscowości.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wadowicach, tel. (33) 873-18-11wew. 203 lub 204.

Lista instytucji zawiadomionych o zmianie numeracji porządkowej:

Lp. INSTYTUCJE I ORGANY
1. Starosta Wadowicki, ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice
2. Starosta Wadowicki, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice
3. Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Adama Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice,
4. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice
5. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Zespół ds. Organizacji Służby KPP Wadowice, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice,
6. Tauron Dystrybucja S.A. – Punkt Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 2D,
34-100 Wadowice
7. Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Wadowice, ul. Lwowska 11, 34-100 Wadowice
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice,
9. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice,
10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termowad Sp. z o.o., Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice
11. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Górnośląski Biuro Obsługi Klienta Wadowice, Osiedle Mikołaja Kopernika 10, 34-100 Wadowice
12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów
13. KRUS, Placówka Terenowa Wadowice, ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
15. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach,
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
16. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5,
34-100 Wadowice
17. Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2c,
34-100 Wadowice
18. Urząd Skarbowy w Wadowicach, ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice
19. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 304, 34-123 Chocznia
20. Empol Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
21. Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
22. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice
23. Wydziały Urzędu Miejskiego w Wadowicach,
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

 

Wprowadzono: 21 kwietnia 2023