Informacja dla zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na 2022 rok w Gminie Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Gospodarki Gruntami / Informacja dla zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na 2022 rok w Gminie Wadowice

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Sejmik Województwa Małopolskiego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

crystalweed cannabis nFumIdf3IHE unsplash 1024x683 - Informacja dla zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na 2022 rok w Gminie Wadowice

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż w terminie do 27 września 2021 roku przyjmowane będą wnioski dotyczące planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na 2022 r. w Gminie Wadowice.

Wnioski należy kierować na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.

Wprowadzono: 7 września 2021

-