Informacja dotycząca ul. gen. Bruno Olbrychta w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Informacja dotycząca ul. gen. Bruno Olbrychta w Wadowicach

Szanowni Państwo

Informujemy, iż na rozprawie w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Małopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2018 r. sygn. akt III SA/Kr 130/18 w sprawie ze skargi Gminy Wadowice na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. nr WN.II.4131.1.69.2017/ZZ (Zarządzenie Zastępcze dot. nadania nazwy ulicy dr. Gustawa Studnickiego w miejscowości Wadowice) w przedmiocie nadania nazwy ulicy, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok WSA – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A511A938E9

Wyrok NSA – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D70AD50DC3

W związku z powyższym, obowiązującą nazwą ulicy jest ul. gen. Bruno Olbrychta.

Lista powiadomionych instytucji :

Lista instytucji - Informacja dotycząca ul. gen. Bruno Olbrychta w Wadowicach

Lista instytucji 2 - Informacja dotycząca ul. gen. Bruno Olbrychta w Wadowicach

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wadowicach (33) 873 18 11 wew. 204

Wprowadzono: 8 lutego 2019

-