Jesienią „Małopolska Niania” w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Jesienią „Małopolska Niania” w Wadowicach

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego na początku lipca 2017 roku opowiedzieli się za wprowadzeniem w życie programu „Małopolska Niania“. W poniedziałek 10 lipca 2017 roku Zastępczyni Burmistrza Wadowic Ewa Całus podpisała umowę o realizacji tego projektu w naszej Gminie.

Jesteśmy jedną z 23 gmin, której przyznano środki na zatrudnienie 5 niań. Świadczenie na rzecz rodziny jest pionierskim, pilotażowym projektem mającym na celu umożliwienie Mieszkańcom i Mieszkankom naszej Gminy łączenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość świadczenia wyniesie 1500 zł miesięcznie, z czego ze środków gminy zostanie przeznaczone 500 zł. Wybrany opiekun lub opiekunka dziecka może być członkiem rodziny, ale musi to być osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna) roku życia. Szczegółowe zasady realizacji programu, jak również zasady rekrutacji określi Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach. „Małopolska Niania” ma być realną pomocą dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Małopolska Niania

Zgodnie z zapisami Zasad realizacji projektu „Małopolska Niania“ możliwe będzie otrzymanie świadczenia w sytuacji pozostawania bez pracy jednego z rodziców na okres poszukiwania zatrudnienia nie dłuższy niż 1 miesiąc w okresie korzystania ze świadczenia. Zgodnie z założeniami projektu, realizacja programu ruszy we wrześniu 2017 roku i będzie trwać przez okres maksymalnie 10 miesięcy (do czerwca 2018 roku). Na realizację pilotażu z budżetu województwa przeznaczono pół miliona złotych, a kolejne 250 tys. zł dołożą gminy biorące w nim udział.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej pod numerem telefonu 12 422 06 36 w. 21 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Jesteśmy przekonani, iż program ten przyczyni się do wsparcia rodzin z naszej Gminy i stanie się początkiem dobrych praktyk.

Wprowadzono: 10 lipca 2017