Konsultujemy Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Konsultujemy Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach nad tworzeniem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Celem programu jest określenie zasad, form i obszarów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych w kolejnym roku. Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, a także do wnoszenia własnych propozycji – za pomocą załączonego formularza oraz w trakcie warsztatów, które odbędą się 26 września o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Zgodnie z harmonogramem konsultacji uwagi można zgłaszać do 30 września. W drugim etapie konsultowania Programu współpracy spotkamy się ponownie – 15 października – by omówić ostateczny projekt dokumentu.

Formularz z uwagami do Programu należy przesłać do 30 września na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice bądź mailowo: tchb@wadowice.pl.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 13 września 2019