Trwa nabór zgłoszeń do Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Trwa nabór zgłoszeń do Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”!

Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” – zgłoś kandydata do nagrody!

XVI edycja Seniorlki i Seniora Roku 2022 e1692684985727 - Trwa nabór zgłoszeń do Plebiscytu „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”!

„Społecznik i pasjonat, realizator wielu inicjatyw na płaszczyźnie wędkarskiej oraz strażackiej, propagator współpracy międzypokoleniowej, utalentowany muzyk, zaangażowany
w działalność społeczną….”,

„Inicjatorka  wielu przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, autorka wierszy, książek, obrazów, uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku,członkini Gminnej Rady Seniorów, prowadzi lokalny zespół śpiewaczy …..”.

To tylko przykłady z wielorakiej aktywności i działań seniorek i seniorów zgłaszanych do Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, organizowanego w Województwie Małopolskim już od 16 lat. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych seniorów, którzy pomimo wieku pozostają aktywni w ramach swojego środowiska, angażują się w działania na rzecz innych ludzi, animują społeczność lokalną, a ich doświadczenie życiowe, mądrość, pomysłowość, przekłada się na skuteczne działania.

Jak co roku do udziału w Plebiscycie mogą zostać zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60 lat i aktywnie działają w organizacji pozarządowej, klubie seniora, czy uniwersytecie trzeciego wieku, a swoim zaangażowaniem udowadniają, że są osobami poza stereotypem.

Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną oraz osoby fizyczne.

„To inicjatywa Samorządu Województwa Małopolskiego, która już od wielu lat pozwala na odkrywanie nietuzinkowych seniorów i seniorki zamieszkujących nasz region. Dzięki tej akcji promowany jest pozytywny wizerunek osoby starszej jako osoby aktywnej pomimo wieku, działającej na rzecz środowiska lokalnego, rozwijającej swoje zainteresowania. Jeżeli znacie Państwo w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym, zgłoście ich kandydatury do tegorocznej edycji plebiscytu” – mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków poprzez przesłanie aplikacji, w tym: 

– wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu)
– formularza oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu)
​- klauzuli informacyjnej wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dodatkowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl.

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 15 września 2023 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Zachęcamy do składania zgłoszeń!

Pliki do pobrania:

 

Wprowadzono: 8 września 2023