Milion dla Gminy Wadowice na rozwój instytucji kultury

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Milion dla Gminy Wadowice na rozwój instytucji kultury

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Zakątek Kultury – ogród przy Muzeum Miejskim w Wadowicach, złożonego w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 879 162,15 zł

Kwota dofinansowania: 974 179,66 zł

Przedmiotem projektu jest powstanie „Zakątka Kultury” w Wadowicach przy ul. Kościelnej 4, który będzie w formie ogrodu naturalnym przedłużeniem infrastruktury Muzeum Miejskiego, umożliwi rozszerzenie i rozwinięcie jego działalności na różnych polach, w tym w zakresie organizowanych warsztatów, spotkań, wydarzeń kulturalnych.

Projekt przewiduje innowacyjne rozwiązania: organizacyjne, techniczne i technologiczne: wyjście z działalnością poza mury budynku muzeum, stworzenie cyklu „plenerowego muzeum jednego eksponatu”, „galeria dotyku” – rzeźby i makiety budynków wraz z ich opisem w alfabecie Braille’a, aplikacja mobilna, nowoczesny, mobilny system wystawienniczy, stworzenie nowego szlaku turystycznego, nowego ciągu komunikacyjnego z Muzeum Miejskiego do ogrodu, innowacyjne, iluminacyjne oświetlenie ogrodu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli Muzeum Miejskiego w Wadowicach, a tym samym również Wadowickiego Centrum Kultury w sferze kultury oraz wsparcie procesu przemiany tych instytucji w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej oraz ośrodki życia społecznego.

Wprowadzono: 26 maja 2017