[RAPORT] Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej

[RAPORT] Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej

Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami i przedsiębiorcami, działającymi na terenie miasta i gminy Wadowice, w sprawie sporządzenia uchwały dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice.

Pliki do pobrania: