Ogłoszenie Burmistrza dotyczące uprawy maku i konopi

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Gospodarki Gruntami / Ogłoszenie Burmistrza dotyczące uprawy maku i konopi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WADOWIC

Burmistrz Wadowic informuje, że – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 224 ze zm. ) oraz z uchwałą Nr XXXIII/466/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2017 roku – na terenie Gminy Wadowice obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich mieszkańców Gminy Wadowice do całkowitego zaniechania uprawy maku i konopi celem uniknięcia powstania nielegalnych upraw i związanych z tym surowych konsekwencji karnych.

Wadowice, dnia 30 marca 2017r.

Wprowadzono: 4 kwietnia 2017