Projekt planu ochrony dla części Parku Krajobrazowego Beskidu Małego wyłożony do wglądu

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Projekt planu ochrony dla części Parku Krajobrazowego Beskidu Małego wyłożony do wglądu

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla części Parku Krajobrazowego Beskidu Małego zlokalizowanej w granicach Województwa Małopolskiego  w dniach od 07.01.2019r. do 29.01.2019r. włącznie.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 07.01.2019r. do 29.01.2019r. włącznie. Pełna treść ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla części Parku Krajobrazowego Beskidu Małego zlokalizowanej w granicach Województwa Małopolskiego – uwzględniający zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 (część w województwie małopolskim) znajduje się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,a,1540478,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-planu-ochrony-dla-czesci-parku-krajobrazowego-.html

Wprowadzono: 17 stycznia 2019