Projekt uchwały krajobrazowej wyłożony do publicznego wglądu

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Projekt uchwały krajobrazowej wyłożony do publicznego wglądu

Informujemy Państwa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, które odbędzie się w dniach od 7 maja 2018r. do 28 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, II piętro, pok. 42 w godzinach urzędowania.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt ww. uchwały będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w dniach 7, 8, 14, 15, 24, 25 maja 2018r. w godzinach od 9:00 do 15:00.

Spotkania konsultacyjne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie uchwały odbędą się w dniach: 7 maja 2018r. dla reklam obiorców (firm reklamowych), 14 maja 2018r. dla reklamodawców (przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości na których zlokalizowane są reklamy), 24 maja 2018r. – spotkanie otwarte, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach,I piętro, sala nr 19, od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Nieprzekraczalny termin składania uwag – 13 czerwiec 2018r.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Wadowic o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu uchwały znajduje się tutaj.

Projekt uchwały wraz z załącznikiem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod obwieszczeniem Burmistrza Wadowic.

Dodatkowe informacje na temat projektu uchwały krajobrazowej zostały zamieszczone w zakładce – Urząd – Wydziały – Wydział Planowania Przestrzennego – Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńProcedura sporządzania uchwały.

Wprowadzono: 30 kwietnia 2018