Rekrutacja do przedszkoli

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Rekrutacja do przedszkoli

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zasady ogólne:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskichbędzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych  w harmonogramie dostępnym w placówkach oświatowych, na stronie UM w Wadowicach oraz na stronie do rekrutacji elektronicznej.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Jaroszowicach, Przedszkola Publicznego w Kleczy Dolnej, do Przedszkola Publicznego nr 1 w Choczni oraz do Przedszkola Publicznego nr 2  w Choczni będzie przeprowadzona papierowo w w/w placówkach. Rodzice, którzy zapisują dziecko do przedszkola, logują się pod adresem: https://wadowice.formico.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3-4-5 letnie (odpowiednio ur. 2015, 2014 i 2013 r.)

Więcej informacji znajduje się w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 1 marca 2018