Rozbrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2016/2017

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Rozbrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2016/2017

W pierwszym dniu roku szkolnego towarzyszył uczniom Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski
oraz Pani Burmistrz Ewa Całus.

Pan Burmistrz życząc wielu sukcesów oraz wytrwałości uczniom, Pedagogom oraz Rodzicom, podkreślił, istotę edukacji od najmłodszych lat. Zaznaczył, iż jednym z priorytetów Urzędu Miejskiego jest dbałość o wysoki poziom edukacji oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszej gminie. Z tego powodu znacząca część budżetu jest przeznaczona na ten cel.

Pan Burmistrz przypomniał również, że dbając o wykształcenie nie można zapominać o zdrowiu,
na które ma znaczący wpływ smog. A przeciwdziałanie niemu powinno być wspólnym celem wszystkich Mieszkańców.

Pani Burmistrz Ewa Całus odwiedzając Zespół Szkół Publicznych Nr 1 i Nr 3 w Wadowicach przedstawiła prace Urzędu Miejskiego w Wadowicach, które są podejmowane na rzecz dzieci
i młodzieży np. organizacja Dnia Dziecka na rynku, czytanie bajek w gabinecie Burmistrza, wsparcie pikników rodzinnych. Zachęciła również do zainteresowania się działalnością społeczną np. poprzez zaangażowanie w powstającą Młodzieżową Radę Miejską. Podkreśliła, iż to jaki kształt ma nasza Gmina zależy od każdego Mieszkańca, nawet najmłodszego.

W szkolnych ławkach pierwszy raz zasiadło 276 uczniów. Gimnazjum rozpoczęło 410 uczniów. Największa ilość przedszkolaków uczęszcza do Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej – 49 dzieci, Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni – 44 dzieci i Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach – 41 dzieci. Na wszystkich czekają w tym roku szkolnym nowe możliwości.

Dwie wadowickie placówki (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Zespół Szkół Publicznych Nr 3) prowadzą finansowany przez Urząd Miejski w Wadowicach program, dodatkowych zajęć szachowych dla uczniów klas podstawowych. Spotkania służą rozwijaniu umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach zadomowił się program „Mały Mistrz” w pływaniu. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. W Gimnazjum Nr 1 w Wadowicach uruchomiono ponownie klasę sportową o profilu piłki siatkowej, a w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 3 istnieją oddziały integracyjne dla najmłodszych. Wspólna praca dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami ma znaczący wpływ na rozwój ich wrażliwości i kreatywności. Oprócz ciekawych programów edukacyjnych
na uczniów czekają również zmodernizowane placówki. Już w październiku w Zespole Szkół
w Jaroszowicach będzie możliwość rozwijania umiejętności wspinaczki – zostanie oddana sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Rodziców oraz Pedagogów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3
w Wadowicach we współpracy z Firmą Maspex parter budynku został przekształcony w „Zaczarowaną Krainę Kubusia”. Pracę wykonał Pan Maciej Kot z pracowni artystycznej Art Desinger. Dyrekcja placówki ma nadzieję, że dekoracja przypadnie do gustu w szczególności najmłodszym uczniom oraz że będą się tam dobrze czuli i z przyjemnością spotykali
z wychowawcami, rodzicami i kolegami.

Wprowadzono: 5 września 2016