Spotkanie o Gminnym Programie Rewitalizacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Spotkanie o Gminnym Programie Rewitalizacji

Spotkanie o rewitalizacji

W dniu 6 kwietnia 2017r. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej  odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016 – 2023. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji społecznych projektu tego dokumentu, które trwają od 10 marca do 10 kwietnia 2017r.

Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji, misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas naboru projektów. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii, propozycji i uwag.

Dziękujemy tym, którzy wzięli udział w czwartkowym spotkaniu. Wasze zaangażowanie, uwagi i spostrzeżenia były dla nas bardzo cenne.

Wprowadzono: 7 kwietnia 2017