Stanowisko Burmistrza Mateusza Klinowskiego w sprawie BDI

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Stanowisko Burmistrza Mateusza Klinowskiego w sprawie BDI

BDI nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych miasta. Przeciwko Budowie drogi na południu sprzeciwia się 2200 mieszkańców gminy Wadowice. Burmistrz Mateusz Klinowski w wystąpieniu na sesji Rady Miasta prezentuje szereg argumentów przeciw budowie BDI stroną południową.

W pierwszej kolejności droga ma przebiegać po nasypach w wysokości 20 metrów, z ekranami akustycznymi, co wpłynie niekorzystnie na krajobraz Beskidu Małego.  Następnie cztero-pasmowa ekspresówka podzieli na dwie części centrum Gminy. Do pobliskich wsi będzie można dostać się tylko dzięki węzłom drogowym. BDI będzie stanowiło fizyczną barierę dla: ruchu turystycznego i lokalnego, przemieszczania się zwierząt oraz osób korzystających z terenów rekreacyjnych. Zostanie wyburzonych 117 budynków, w tym większość są to gospodarstwa wiejskie zamieszkane przez ludzi.

Burmistrz zaproponował GDDIA, aby drogę wybudować na północnej części miasta, poprzez modernizację i poszerzenie istniejącej już obwodnicy. Następnie poprowadzenie jej wzdłuż linii kolejowej w kierunku Rokowa i Babicy, gdzie można wykorzystać tereny niezamieszkałe. Pozwoli to drastycznie zmniejszyć  koszty inwestycji.

Wprowadzono: 28 czerwca 2016