Szkolenia za bony w Małopolsce

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie :
https://www.pociagdokariery.pl

Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

  • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
  • mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat –  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutujemy akcyjnie.

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery można umówić się w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski.

L.p.

Miejsce realizacji dyżuru

Termin realizacji

 

Miejscowość

Adres, nr sali

data

godziny (od-do)

 

1.  

Andrychów

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie

(Andrychów, ul. Starowiejska 22b, sala nr 1)

14.03.2018

10.30-14.30

 

2.  

Bochnia

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Wiktora w Bochni

ul. Mickiewicza 5 sala na parterze

01.03.2018

13.00-17.00

 

15.03.2018

13.00-17.00

 

29.03.2018

13.00-17.00

 

3.  

Brzesko

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku

Plac Targowy 10

14.03.2018

14:0 – 18:00

 

4.  

Brody k. Kalwarii Zebrzydowskiej

OSP Brody

07.03.2018

12.45 – 18.15

 

5.  

Barwałd Średni k. Kalwarii Zebrzydowskiej

Świetlica Wiejska przy Szkole Podstawowej

07.03.2018

13.15 – 18.00

 

6.  

Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26

06.03.2018

11.00-15.00

 

7.  

26.03.2018

11.00-15.00

 

8.  

Gorlice

Dom Polsko-Słowacki przy ul. Rynek 1

02.03.2018

8.00-16.00

 

16.03.2018

8.00-16.00

 

30.03.2018

8.00-16.00

 

9.  

Gdów

Urząd Gminy Gdów

Ul. Rynek 40 (sala konferencyjna oraz sala nr 6)

12.03.2018

12.00-17.00

 

10.   

Grobla

Zespół Szkół w Grobli

Grobla 134

22.03.2018

9.00-14.00

 

11.   

Kalwaria Zebrzydowska

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4

07.03.2018

13.00-18.00

 

12.   

Kęty

Dom Kultury w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 2a (sala 121 w budynku głównym)

14.03.2018

13.00-17.00

 

21.03.2018

13.00-17.00

 

13.   

Krzeszowice

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

im. Kazimierza Wyki

32-065 Krzeszowice

Pl. Fr. Kulczyckiego 1

22.03.2018

13.00-17.00

 

14.   

Leńcze Zarzyce Wielkie k. Kalwarii Zebrzydowskiej

OSP Zarzyce Wielkie

07.03.2018

12.30-18.30

 

15.   

Jordanów

Urząd Miasta Jordanowa

Rynek 1, sala obrad

20.03.2018

10.30-14.30

 

16.   

Michałowice

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

19.03.2018

16.00-19.00

 

17.   

Mikluszowice k. Bochni

Świetlica Wiejska w Mikluszowicach

15.03.2018

13.00-17.00

 

18.   

Miechów

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie

Plac Kościuszki 7 Miechów

22.03.2018

14.00-18.00

 

19.   

Myślenice

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego

Rynek 8/9

32-400 Myślenice

05.03.2018

13.30-17.00

 

07.03.2018

13.30-17.00

 

19.03.2018

13.30-17.00

 

20.   

Nowy Targ

Punkt Informacyjny „Fundusze Europejskie w Małopolsce” w Nowym Targu

Al. 1000-lecia 35,

34-400 Nowy Targ

08.03.2018

12.00-16.00

 
 

22.03.2018

12.00-16.00

 

21.   

Oświęcim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI przy ul. Nojego 2B

22.03.2018

13.00-17.00

 

22.   

Proszowice

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

ul. Krakowska 11

32-100 Proszowice

Sala nr 17

13.03.2018

11.00-15.30

 

20.03.2018

11.00-15.30

 

23.   

Rabka Zdrój

Sala Obrad Urzędu Miejskiego Rabka Zdrój

Ul. Parkowa 2

08.03.2018

12.00 -16.00

 

24.   

Raciechowice

Urząd Gminy w Raciechowicach (sala obrad)

06.03.2018

11.00-15.00

 

25.   

Radgoszcz

Szkoła Podstawowa w Radgoszczy Plac Św. Kazimierza 10

20.03.2018

14.00-18.00

 

26.   

Skawina

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przy ul. Rynek 12

15.03.2018

12.00-16.00

 

22.03.2018

12.00-16.00

 

27.   

Słomniki

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4

27.03.2018

16.00-19.00

 

28.   

Sułkowice

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1

32-440 Sułkowice

08.03.2018

10.30-15.30

 

12.03.2018

10.30-15.30

 

29.   

Szczurowa

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Ul. Rynek 4

22.03.2018

14.00 – 18.00

 

30.   

Wadowice

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

ul. A. Mickiewicza 27

pok. 302 III p.

06.03.2018

10.00-15.00

 

20.03.2018

10.00-15.00

 

31.   

Zakopane

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13

26.03.2018

15.00-19.00

 

Powiatowy Urząd Pracy

W Zakopanem

Ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14

27.03.2018

10.00-15.00

 

32.   

Zabierzów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

ul. Cmentarna 2

29.03.2018

14.00-17.00

 

33.   

Zielonki

Urząd Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116

21.03.2018

10.30-15.30

 

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pllub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu tel.: 18 442 94 90 e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40 e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl.

Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera” tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

  • językowe w połączeniu z egzaminem;
  • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min.  pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
  • kurs prawa jazdy kat. A, B, C+E;
  • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku.

Wprowadzono: 5 marca 2018