Zarządzenie Burmistrza

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rada Sportu / Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Nr 0050.97.2015.OR Burmistrza Wadowic z dnia 15 kwietnia 2015 roku.
zmieniające zarządzenie Burmistrza Wadowic w sprawie powołania Wadowickiej Rady Sportu

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2013, poz.594 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. 2014, poz.715)  oraz § 1 ust. 5 zarządzenia Burmistrza Wadowic 0050.66.2015.OR z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zasad powoływania członków Wadowickiej Rady Sportu oraz Regulaminu działania Rady Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Burmistrza Wadowic Nr 877/OR/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Wadowicką Radę Sportu w składzie:

1) Pan Jerzy Chylewski

2) Pan Bogdan Czapla

3) Pan Jarosław Danek

4) Pan Krzysztof Dziedzic

5) Pan Dariusz Goczał

6) Pan Karol Habrzyk

7) Pan Bogdan Jamróz

8) Pan Tomasz Kramarczyk

9) Pani Halina Kulbacka

10) Pan Stanisław Kwiatek

11) Pan Mateusz Lempart

12) Pan Robert Malik

13) Pan Daniel Mastek

14) Pan Piotr Porębski

15) Pan Łukasz Świrk

16) Pani Aleksandra Zagórska

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kadencja Wadowickiej Rady Sportu trwa 4 lata, tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2018 roku.”
§ 2
Pozostałe postanowienia zarządzenia Burmistrza Wadowic Nr 877/OR/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi właściwego ze względu na zakres działania Wydziału Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Link do zarządzenia

Wprowadzono: 22 marca 2016