Gospodarka wodno – ściekowa

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Czysta Gmina / Gospodarka wodno – ściekowa

Informacja dla Mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej

Burmistrz Wadowic przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku    i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego, bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6, tej samej ustawy, w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania tych urządzeń, co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi dowodami opłat za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wykaz przedsiębiorstw poniżej).

W związku z powyższym, informujemy, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Wadowicach przeprowadzają kontrole dotyczące prawidłowości w zakresie gospodarowania ściekami na terenie nieruchomości. Przedmiotowe kontrole dotyczą:

1. podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

2. w przypadku gdy nieruchomość nie posiada technicznej możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, kontrola obejmuje:

– sprawdzenie szczelności bezodpływowych zbiorników i ich zgodnego z prawem opróżnianie (kontrola posiadanej umowy oraz rachunków za wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej ze zużyciem wody),

– sprawdzenie prawidłowości eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (kontrola posiadanej umowy, rachunków za wykonanie usługi wywozu osadu oraz dowodu potwierdzającego przeprowadzoną okresową kontrolę).

Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wadowice

1. Unimark Sp. z o.o.  ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice;
2. „Kaltex” Sp. z o.o.  ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
3. Z.H.U.T. KAMA bis ul. Karmelicka 55, 34-100 Wadowice;
4. Komwad Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice;
5. „Rampul”, 32-444 Głogoczów 39;
6. Firma transportowa Roman Morek, 34-114 Brzeźnica 27;
7. P.P.U.H. Arkadiusz Maszorek, Roków 55a, 34-100 Wadowice;
8. TOI-TOI POLSKA, ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
9. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41 – 808 Zabrze;
10. Clipper Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa;
11. DREWMER Grzegorz Meres os. Pod Skarpą 23/56, 34-100 Wadowice;
12. EKO-TRANS Jakub Dąbrowski ul. Floriańska 121, Tomice.

Wprowadzono: 22 czerwca 2017

-