Gospodarka wodno – ściekowa

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Czysta Gmina / Gospodarka wodno – ściekowa

Informacja dla Mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej

Burmistrz Wadowic przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku    i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego, bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6, tej samej ustawy, w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania tych urządzeń, co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi dowodami opłat za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wykaz przedsiębiorstw poniżej).

W związku z powyższym, informujemy, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Wadowicach przeprowadzają kontrole dotyczące prawidłowości w zakresie gospodarowania ściekami na terenie nieruchomości. Przedmiotowe kontrole dotyczą:

1. podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

2. w przypadku gdy nieruchomość nie posiada technicznej możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, kontrola obejmuje:

– sprawdzenie szczelności bezodpływowych zbiorników i ich zgodnego z prawem opróżnianie (kontrola posiadanej umowy oraz rachunków za wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej ze zużyciem wody),

– sprawdzenie prawidłowości eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (kontrola posiadanej umowy, rachunków za wykonanie usługi wywozu osadu oraz dowodu potwierdzającego przeprowadzoną okresową kontrolę).

Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wadowice

lp. nazwa firmy NIP adres dane kontaktowe
1. Unimark Sp. z o.o. 6870005786 ul. Niwy 38,
34-100 Wadowice
33/823-42-89
2. TOI TOI Polska Sp. z o.o 1180042784 ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa
22 614 59 79
3. Z.H.U.T. KAMA BIS Wojciech Wiercimak 5511173891 ul. Karmelicka 55,
34-100 Wadowice
602 486 571
4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 6482730408 ul. Szybowa 2,
41 – 808 Zabrze
801 133 088
5. DREWMER Grzegorz Meres 5512558305 os .Pod Skarpą 23/56, 34-100 Wadowice 692 932 447
6. RAMPUL Rafał Leńczowski 6811812077 34-146 Stryszów 331 504 739 361
7. KRIS-TRANS EKO Krzystof Wiercimak 5512632438 ul. Karmelicka 55,
34-100 Wadowice
694 901 331
8. EKO BART-MAR S.C. 5512638576 ul. Na łączki 10,
34-144 Izdebnik
663 668 640
9. CLIPPER Sp. z o.o 1130010397 ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków 801 52 52 52
10. mToilet Sp. z o.o 5361938486 ul. Toruńska 31,
03-226 Warszawa
488 488 488

Wprowadzono: 22 czerwca 2017

-