Gospodarka odpadami komunalnymi

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 roku zajmuje się:

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Dowiedz się więcej:

 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie
 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 3. Harmonogram odpadów komunalnych 2024
 4. Jak segregować odpady komunalne?
 5. Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów
 6. Najczęściej zadawane pytania
 7. Akty prawne
 8. Wzory deklaracji
 9. Kontakt

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,

Miejscem zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu gminy Wadowice przez podmiot odbierający odpady komunalne jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia w skład której wchodzą:
1.    Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304
2.    Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest usytuowany przy ul. ul. Wojska Polskiego 121 w m. Wadowice, (wjazd  od  ul. Łazówka).  

PSZOK czynny, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy :

 • poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.00 – 15.00,
 • wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 – 18.00,
 • trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach od 7.00 – 13.00.

.

2020 01 13 145900 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadzono: 25 stycznia 2017