Gospodarka odpadami komunalnymi

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku będzie się zajmowało:

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Dowiedz się więcej:

  1. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie
  2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  3. Harmonogram odpadów komunalnych 2023
  4. Jak segregować odpady komunalne?
  5. Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów
  6. Najczęściej zadawane pytania
  7. Akty prawne
  8. Wzory deklaracji
  9. Kontakt

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,

Miejscem zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu gminy Wadowice przez podmiot odbierający odpady komunalne jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia w skład której wchodzą:
1.    Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304
2.    Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Choczni, ul. T. Kościuszki 304

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia. PSZOK czynny jest  od poniedziałku – piątku od 6.00 do 18.00 oraz w trzecią sobotę miesiąca od 7.00 do 13.00.

2020 01 13 145900 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadzono: 25 stycznia 2017