Jak segregować odpady komunalne

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi / Jak segregować odpady komunalne

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie jak należy segregować odpady komunalne:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać:

Nie należy wyrzucać:

– odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

– butelek i pojemników z zawartością

– nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

– plastikowych zabawek

– plastikowe opakowania po produktach spożywczych

– opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

– opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

– opakowań po olejach silnikowych

– opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

– części samochodowych

 

– plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

– zużytych baterii i akumulatorów

– aluminiowe puszki po napojach i sokach

– puszek i pojemników po farbach i lakierach

– puszki po konserwach

– zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

– folię aluminiową

– metale kolorowe

– kapsle, zakrętki od słoików

 

PAPIER

Należy wrzucać:

Nie należy wyrzucać:

– opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

– ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

– katalogi, ulotki, prospekty

– papieru lakierowanego i powleczonego folią

– gazety i czasopisma

– papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

– papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

– kartonów po mleku i napojach

– zeszyty i książki

– papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

– papier pakowy

– tapet

– torby i worki papierowe

– pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

– zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

– ubrań

 

SZKŁO

Należy wrzucać:

Nie należy wyrzucać:

– butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

– ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

 

– szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

– szkła okularowego

– szkła żaroodpornego

– zniczy z zawartością wosku

– żarówek i świetlówek

– reflektorów

– opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

– szyb okiennych i zbrojonych

– monitorów i lamp telewizyjnych

– termometrów i strzykawek

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać:

Nie należy wyrzucać:

– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

– kości zwierząt

– gałęzie drzew i krzewów

– oleju jadalnego

– skoszoną trawę, liście, kwiaty

– odchodów zwierząt

– trociny i korę drzew

– popiołu z węgla kamiennego

– niezaimpregnowane drewno

– leków

– resztki jedzenia

– drewna impregnowanego

– płyt wiórowych i pilśniowych MDF

– ziemi i kamieni

– innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Wprowadzono: 10 stycznia 2020