Zmiana nazwy ulicy gen. Bruno Olbrychta

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Zmiana nazwy ulicy gen. Bruno Olbrychta

Szanowni Państwo,

Wojewoda Małopolski dnia 13 grudnia 2017 roku wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nadania nazwy ulicy dr. Gustawa Studnickiego w miejscowości Wadowice.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego zmienia dotychczasową nazwę ul. gen. Bruno Olbrychta w Wadowicach.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 13.12.2017r., poz. 8749.

Zmiana nazwy została dokonana na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

W związku z powyższym dotychczasowa nazwa ul. gen. Bruno Olbrychta w Wadowicach zmieniła się na ul. dr. Gustawa Studnickiego.

Zmieniła się nazwa ulicy natomiast nie zmieniła się numeracja porządkowa przedmiotowej ulicy.

Zmiana nazwy ulicy nie wiąże się z kosztami wymiany dokumentów, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów – wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Umieszczenie na budynku tabliczki z numerem porządkowym wraz z nazwą ulicy należy do obowiązków właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków (art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy dr. Gustawa Studnickiego w miejscowości Wadowice dostępne jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 8749 z dnia 13.12.2017r.).

Link do zarządzenia: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2017/8749/

Pismem informacyjnym tut. Urząd zawiadomi o zmianie nazwy ulicy, następujące instytucje (załącznik pdf).

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 14 marca 2018