Wydział Ochrony Środowiska

Smog albo zdrowie

Zanieczyszczone powietrze -podsumowanie tygodnia pomiarów średniego dobowego stężenia pyłów PM10...

Na podstawie danych przekazanych online ze stacji monitoringu jakości powietrza umiejscowionej na Wadowickim rynku, przekazujemy Państwu zbiorcze dane średnich dobowych stężeń pyłów PM10 w dniach 24.01.- 31.01.2017r.Niestety otrzymane wyniki wskazują na znaczne przekroczenie średnich dobowych stężeń pyłów, co wskazuje na...

czytaj więcejo Zanieczyszczone powietrze -podsumowanie tygodnia pomiarów średniego dobowego stężenia pyłów PM10
 Co robic gdy powietrze jest zanieczyszczone

Jakość powietrza w Wadowicach utrzymuje się na złym poziomie

W dniu wczorajszym 30.01.2017 stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 412 µg/m3. Przypominamy, że dopuszczalny poziom stężenia pyłów wynosi 50 µg/m3.Rozkład stężenia godzinowego pyłu PM 10 zarejestrowanego w Wadowicach w dniu 30.01.2017r.Informujemy, że Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku...

czytaj więcejo Jakość powietrza w Wadowicach utrzymuje się na złym poziomie
Nie truj siebie i innych

Akcja - Edukacja

Wadowice jako jedna z wielu Gmin z terenu Małopolski zmaga się z problemem zanieczyszczonego powietrza.Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. stanu jakości powietrza oraz jego wpływu na nasze zdrowie.Rak płuc, zawał serca, udar mózgu – to tylko niektóre z...

czytaj więcejo Akcja - Edukacja
Dymem z pieca zabijasz

Znaczne przekroczenie stężenia pyłu PM10 w dniu wczorajszym!!

Informujemy, w dniu wczorajszym (tj. 25.01.2017r.) stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 148 µg/m3 - blisko trzykrotne przekroczenie stężenia dopuszczalnego.W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:Poziom dopuszczalny – 50µg/m3 (stężenie średniodobowe), mówi o tym, że...

czytaj więcejo Znaczne przekroczenie stężenia pyłu PM10 w dniu wczorajszym!!