Barwna Parada na ulicach Wadowic

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Barwna Parada na ulicach Wadowic

Każdy, kto pojawił się w Wadowicach w dniu 2.06.2017 roku z ogromnym zaciekawieniem przyglądał się kolorowym kolumnom przedszkolaków, które przemierzały ulice miasta kierując się w stronę Rynku. Pomysłowe kostiumy, rekwizyty i chorągiewki jednoznacznie wskazywały na temat wydarzenia – Europejską Paradę Przedszkolaków. 

Parada na Rynku

W rękach paradujących łatwo było rozpoznać symbole Irlandii, holenderskie tulipany, biało-czerwone chorągiewki polskie i czerwono – białe emblematy maltańskie, zdjęcia włoskich zabytków oraz niemieckie i austriackie herby. Największy zachwyt wzbudziły kostiumy starożytnych Greków, hiszpańskich tancerzy oraz francuskich elegantów.

Wszystkie grupy, różnymi drogami, zmierzały w stronę wadowickiego Rynku, gdzie nadchodzących witała organizatorka wydarzenia p. Bernadetta Kowalska z Przedszkola Publicznego nr  2 w Wadowicach, wymieniając nazwy poszczególnych placówek i krajów, które wybrały do zaprezentowania:

– Przedszkole Publiczne nr 1 – Irlandia
– Przedszkole Publiczne nr 2 – Włochy
– Przedszkole Publiczne nr 3 – Hiszpania
– Przedszkole Publiczne nr 5 – Anglia
– Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Choczni – Polska
– Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Choczni – Malta
– Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej – Grecja
– Zespół Szkół Publicznych w Jaroszowicach – Francja
– Zespół Szkół Publicznych nr 1 – Niemcy
– Zespół Szkół Publicznych nr 2 – Austria
– Zespół Szkół Publicznych nr 3 – Holandia.

O godz. 10.30 nastąpił kulminacyjny moment Europejskiej Parady Przedszkolaków. Wszystkich przedszkolaków, nauczycieli, rodziców, gości i turystów przywitała Iwona Majkowska-Kochan, koordynator Projektu „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”, realizowanego w ramach Programu PO WER przez 8 szkół i 5 przedszkoli z Gminy Wadowice. Koordynatorka przypomniała główne cele Projektu, którymi są: zastosowanie nowych rozwiązań w edukacji, promowanie idei uczenia się przez całe życie, kształtowanie otwartości na inne kultury i narody oraz propagowanie uczenia się języków obcych.

Parada na Rynku

Pani Bernadetta Kowalska przedstawiła wszystkie grupy, zadając pytania dotyczące reprezentowanych przez nie krajów, a następnie zapraszając do wspólnego zaśpiewania wybranej wcześniej piosenki w języku angielskim pt. „If you happy”. Wspólny śpiew, zaintonowany przez uczennicę z Jaroszowic, połączony ze spontanicznym tańcem, wprawił wszystkich w doskonały nastrój.

Na zakończenie koordynatorka Iwona Majkowska – Kochan podziękowała organizatorce wydarzenia, zaangażowanym nauczycielom i uczniom oraz wyraziła nadzieję, że ponownie, za rok, mieszkańcy Wadowic spotkają się na Europejskiej Paradzie Przedszkolaków. See you next time!

Za: https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/

Wprowadzono: 6 czerwca 2017