Lokalna Rada Rycerzy Kolumba z Wadowic

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Lokalna Rada Rycerzy Kolumba z Wadowic

Zakon Rycerzy Kolumba powstał w Stanach Zjednoczonych w 1882 roku. Inspiracją powołania do życia tej altruistycznej organizacji była dramatyczna sytuacja w jakiej znalazły się rodziny Amerykanów po wojnie secesyjnej, która pochłonęła około 750 tysięcy ofiar. Katolicki ks. McGivney widząc tę tragedię postanowił osieroconym rodzinom przyjść z pomocą, by nie zginęli z głodu, a nędza i cierpienie nie zniszczyły ich fizycznie i psychicznie.

KsScsAa2 400x400 300x300 - Lokalna Rada Rycerzy Kolumba z Wadowic

Ten, już dzisiaj błogosławiony ksiądz, wskazał ocalałym z bratobójczej wojny Chrystusową drogę do godnego zaistnienia i człowieczeństwa. To on starał się przemieniać zło w dobro, a ciemność rozjaśniać światłem Chrystusowej miłości. Tę głęboko katolicką, a zarazem humanistyczną myśl zawarł Jan Paweł II w sentencji „Człowiek jest wielki, nie przez to, kim jest, nie przez to co posiada, ale przez to, co robi dla drugiego człowieka”. Wiedza na temat filozofii tego zakonu, jego osiągnięcia w aspekcie wyciągania pomocnej dłoni do najbardziej potrzebujących oraz Chrystusowe widzenie bliźniego stanowiło imperatyw do powołania do życia Grupy Kolumbów w mieście „w którym wszystko się zaczęło ”. Nie bez znaczenia jest fakt, że Zakon Rycerzy nie jest jakąś nieznaną sektą działającą bez aprobaty Watykanu. Ostatni dwaj papieże, Benedykt XVI i obecny papież Franciszek wspierali Zakon Rycerzy Kolumba. Kolumbowie dzisiaj liczą już na świecie ponad dwa miliony członków. W naszej Ojczyźnie jest ich już ponad siedem tysięcy. Pierwszym kapelanem stanowym został w 2006 r. Kardynał Franciszek Macharski. W krakowskim rejonie działa już osiem rad stanowych. Obecnie funkcję kapelana w naszym kraju pełni Ekscelencja Arcybiskup Wacław Depo. Jednak tym spirytus movens – duchem sprawczym powstania Zakonu Rycerzy Kolumbów w Polsce był ten największy Polak, Ojciec Święty Jan Paweł II. Najwyższy Rycerz Carl Anderson, po wyborze na to stanowisko, postanowił spełnić obietnicę daną papieżowi Janowi Pawłowi II by w naszej Ojczyźnie mógł rozpocząć on swą działalność. Zakon Rycerzy Kolumba co rocznie przez 20 lat otrzymywał list od naszego papieża jako dowód uznania zasług Zakonu w służbie Kościołowi. Ten znaczący fakt był głównym determinantem powołania Grupy Kolumbów w Wadowicach.

kolumb - Lokalna Rada Rycerzy Kolumba z Wadowic

21.01.2023 r. w Wadowicach, przy Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, ukonstytuowała się nowa Rada Lokalna Rycerzy Kolumba o numerze 18123. Kolegialnie podjęto decyzję, iż patronem będzie święty Jan Paweł II. Na tym spotkaniu nastąpiło przypisanie funkcji poszczególnym rycerzom. Prowadzenie i sprawy organizacyjne prowadzili: rycerze z Krakowa, Delegat Rejonowy Wielki Rycerz Roman Drążek i Wielki Rycerz Stanisław Kawecki. Przez aklamację zostali wybrani:

Leszek Kucharski -Wielkim Rycerzem
Ks. Jarosław Żmija -Kapelanem
Józef Skudlarski – Z-ca Wielkiego Rycerza
Andrzej Dąbrowski- Kanclerz
Jan Dziewiński -Sekretarz ds.. Finansów
Karol Nowak – Kronikarz
Ignacy Półtorak -Kustosz
Wojciech Drabczyk – Skarbnik
Stanisław Szydłowski -Lektor
Marian Sarnecki – Rada Powierników
Andrzej Spisak – Rada Powierników
Jarosław Strózik – Rada Powierników
Franciszek Kwaśniewski -Radca
Piotr Gawroński – Strażnik Wnętrz
Andrzej Lurka -Strażnik Bram
Ks. Jan Marcisz – Honorowy Kapelan
Jacek Warchał
Mirosław Lempart
Witold Grabowski
Mirosław Gunia

Na dzień dzisiejszy Rada Lokalna Rycerzy Kolumba w Wadowicach w swoich szeregach ma 20 Rycerzy, w tym dwóch Księży Kapelanów.

22.02.2024 r. Lokalna Rada Kolumbów spotkała się z Burmistrzem Wadowic Bartoszem Kalińskim, który zapoznał się z działalnością Rycerzy Kolumba. Został również uhonorowany odznaką Świętego Jana Pawła II Rycerzy Kolumbów z Wadowic.

Bez tytulu - Lokalna Rada Rycerzy Kolumba z Wadowic

źródło: Kronika Lokalnej Rady Rycerzy Kolumba z Wadowic

Wprowadzono: 19 marca 2024