Nie laliśmy wody z tym wodociągiem!

Już blisko 100 domów i budynków w Wysokiej zostało podłączonych do nowej sieci wodociągowej. Z tygodnia na tydzień ta liczba będzie jednak stale rosnąć, bo wadowickie wodociągi dopiero co rozpoczęły przyjmowanie wniosków. Jeśli jesteś mieszkańcem Wysokiej, zobacz jak złożyć wniosek i sprawdź wykaz firm, którym możesz zlecić przyłącz. 

 

IMG 3076 scaled e1663046638785 1024x655 - Nie laliśmy wody z tym wodociągiem!

 

Staraniem Gminy Wadowice oraz WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach pozyskano dofinansowanie w wysokości około 63 procent wydatków kwalifikowanych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W ramach tych środków Gmina zrealizowała Etap I budowy wodociągu – ok. 5,3 km za 1,78 mln zł., natomiast Etap II zrealizowało Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ok. 5,5 km za 1,77 mln zł.

Ponadto dzięki pozyskanym przez Gminę Wadowice środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została zrealizowana pozostała część projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wysoka” – długość 4,95 km za kwotę 1,73 mln. zł.  Należy wspomnieć, iż Spółka WPWiK  opracowała dokumentację projektową  dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Stanisław Górny”  (ok. 3,5 km) oraz zleciła opracowanie dokumentacji w kierunku miejscowości Babica.

Nigdy bym nie przypuszczał, że będę się tak cieszył na widok lejącej się z kranu wody. Jeszcze przed wakacjami Szkoła Podstawowa w Wysokiej czerpała wodę ze studni, która rok w rok musiała być filtrowana przez stację uzdatniania i poddawana drogim badaniom oraz przeglądom. Dziś czysta, przebadana i zdatna do picia woda płynie do szkoły pod wioską, naszymi nowymi wodociągami, wprost z nowej hydroforni w Kleczy Dolnej. Szkoła jest jednym z pierwszych 93 budynków i domów w Wysokiej, który przyłączyliśmy do naszej nowej sieci. Z tygodnia na tydzień ta liczba będzie jednak stale rosnąć, bo WPWiK dopiero co rozpoczęło przyjmowanie wniosków. Docelowo, plan rozbudowy sieci wodociągowej to blisko 27 kilometrów (póki co mamy już wybudowane 20 km – przyp. red.), którymi zaopatrzymy w czystą wodę ponad cztery tysiące mieszkańców Wysokiej, Stanisławia Górnego i Babicy – podkreśla burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński. 

 

Mapa z planem budowy wodociągu w Wysokiej, Babicy i Stanisławiu Górnym.Mapa z planem budowy wodociągu w Wysokiej, Babicy i Stanisławiu Górnym.

 

Spółka rozpoczęła podłączanie budynków do nowo wybudowanej sieci wodociągowej w Wysokiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody oraz ze względu na rozległy teren objęty wybudowaną siecią wodociągową wykonywanie przyłączy przez mieszkańców zostało podzielone na etapy. Spółka WPWiK informuje na bieżąco mieszkańców o możliwości podłączenia posesji.

 

Osoba zainteresowana podłączeniem posesji składa w siedzibie WPWiK pisemny wniosek  (druk nr BOK -09- wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, dostępny na stronie: https://wpwik.com/biuro-obslugi-klienta/ ).

Przyłącze wodociągowe mieszkaniec wykonuje na własny koszt zgodnie z wydanymi przez WPWiK warunkami technicznymi.

Dostawa wody zostanie uruchomiona po wykonaniu zaplanowanego etapu podłączeń (po zebraniu odpowiedniej liczby wniosków o zawarcie umowy) o czym mieszańcy będą informowani na bieżąco.

Informację w sprawie podłączenia można uzyskać w siedzibie WPWiK Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 110 w Wadowicach, oraz telefonicznie pod numerem – 33-823-56-26 wew.122, 130, 113, 110
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 13,00.

Wybór firmy wykonującej przyłącza do sieci wodociągowej jest decyzją indywidualną właściciela posesji/inwestora. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom podajemy wykaz firm specjalizujących się w wykonywaniu przyłączy wod-kan:

Artur Opyrchał, Łękawica 344, tel. 604 483 284,

EKO MAX, Klecza Dolna 74a, tel.696 994 144,

F.U.ART-MAR Artur Dębiński, Mucharz, 59 tel.503 545 478,

INO-KOP Rafał Ściera, Świnna Poręba 41, 34-106 Mucharz, 537 209 322,

INSTALSANIT-BIS” Paweł Kleszcz, Barwałd Średni 201, tel. 692 726 806,

Jarkan Jarosław Socha, Rzyki. Os. Potok Kubikowski 20, tel. 787 221 919,

KM USŁUGI MINIKOPARKĄ, Klecza Dolna 12a, tel. 791 110 207, 796 993 892,

Krzysztof Rułka, Stryszów 48, tel. 505 300 144,

Mieczysław Stybak, Chocznia, ul. Zawale 79 , tel. 692 715 757,

PRI ZUBEK, Wadowice, ul. Iwańskiego 30, tel. 508 010 033,

RAMPUL Rafał Leńczowski, Stryszów 331, tel. 504 739 351,

Stanisław Góralczyk, Chocznia ul. Biała Droga, tel. 600 195 194,

Stanisław Paździora, Wadowice, ul. Gotowizna 39, tel. 603 513 695.

Prace przyłączeniowe można wykonać również we własnym zakresie pod warunkiem posiadania odpowiednich umiejętności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Wprowadzono: 13 września 2022