Zaproszenie do współudziału w tworzeniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej / Zaproszenie do współudziału w tworzeniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji

Szanowni Państwo,

 W związku z pracami nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice zapraszamy Państwa do współudziału w tworzeniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2024 r. o godz. 14:00 – zbiórka pod Urzędem Miejskim w Wadowicach. W ramach programu zaplanowano:

  • Spacer studyjny– szlakiem kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
  • Następnie (ok godz. 15:00) w Wadowickim Centrum Kultury, ul. Teatralna 1 odbędzie się dalsza część spotkania. Spotkanie będzie dotyczyło procesu aktualizacji dokumentu, w tym zmian w planowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ustawy o rewitalizacji).

Wprowadzono: 15 marca 2024

Pliki do pobrania: