Wydział Ochrony Środowiska

Nie truj siebie i innych

Akcja - Edukacja

Wadowice jako jedna z wielu Gmin z terenu Małopolski zmaga się z problemem zanieczyszczonego powietrza.Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. stanu jakości powietrza oraz jego wpływu na nasze zdrowie.Rak płuc, zawał serca, udar mózgu – to tylko niektóre z...

czytaj więcejo Akcja - Edukacja
Dymem z pieca zabijasz

Znaczne przekroczenie stężenia pyłu PM10 w dniu wczorajszym!!

Informujemy, w dniu wczorajszym (tj. 25.01.2017r.) stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 148 µg/m3 - blisko trzykrotne przekroczenie stężenia dopuszczalnego.W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:Poziom dopuszczalny – 50µg/m3 (stężenie średniodobowe), mówi o tym, że...

czytaj więcejo Znaczne przekroczenie stężenia pyłu PM10 w dniu wczorajszym!!