Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Zespole Szkół w Jaroszowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Edukacja w Gminie Wadowice / Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Zespole Szkół w Jaroszowicach

Od 1 września 2019 r. Zespół Szkół w Jaroszowicach rozpoczął realizację  projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów  „Moja szkoła, moje miasto, mój kraj” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od 1.09.2019 do 31.08.2020. Jest on skierowany do uczniów klas VI, VII oraz VIII. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych w tym naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na realizację Projektu Szkoła otrzymała 199 839 zł.

W projekcie weźmie udział  35 uczniów, którzy wraz z opiekunami wyjadą do szkoły partnerskiej w Granadzie w Hiszpanii (dwa wyjazdy: luty 2020 i marzec 2020). Wyjazdy edukacyjne będą trwały 7 dni, podczas których uczniowie w czasie  zajęć formalnych i nieformalnych wraz z uczniami szkoły przyjmującej będą wymieniać się  informacjami na temat swojej szkoły, miejscowości i kraju. W ramach pomocy w przygotowaniach do wyjazdu uczniowie będą brali udział w zajęciach z języka angielskiego, historii, geografii, kultury Hiszpanii  oraz w zajęciach podczas, których uczniowie dowiedzą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Wszystkie rezultaty będą prezentowane:

na Blogu Mobilności https://jaroszowicemobilnosc.blogspot.com/,

stronie Facebook https://www.facebook.com/zespolszkoljaroszowice/

oraz na stronie szkoły  www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl/

W ramach upowszechniania Projektu Szkoła podejmie szereg inicjatyw w roku szkolnym 2019/2020. Odbędą się warsztaty dla uczniów z klas młodszych oraz rodziców uczniów, którzy wyjechali na mobilność, wystawy prac uczniów na terenie Szkoły oraz w Bibliotece Miejskiej w Wadowicach. Zostanie zorganizowane Spotkanie metodyczne dla nauczycieli gminy Wadowice, a także  Dzień Języków Obcych wraz z Europejską Grą Terenową dla uczniów gminy Wadowice podczas tygodnia obchodów 100-lecia Urodzin św. Jana Pawła II od 18.05.2020 do 24.05. 2020. Planujemy zaprosić uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej z Hiszpanii na te uroczystości oraz udział w Europejskiej Grze Terenowej.

Wprowadzono: 2 października 2019