Stare przerób na nowe!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Stare przerób na nowe!

Uprzejmie informujemy, że Gmina Wadowice, za pośrednictwem LGD Wadoviana, otrzymała grant na realizację projektu „Upcykling, czyli ekoszycie – cykl wydarzeń dla mieszkańców Gminy Wadowice”.

W ramach projektu przewidziano warsztaty, polegające na tworzeniu designerskich ubrań i akcesoriów, wykorzystując do tego niepotrzebne już materiały, nadając im drugie życie. Skierowane są do osób zainteresowanych tematem ekodesignu: amatorów, jak i tych, którzy mają doświadczenie z maszyną do szycia, szczególnie do kobiet oraz osób po 50 roku życia.

Zajęcia odbywać się będą od połowy września, przez 7 tygodni w Wysokiej, Ponikwi oraz Zawadce w godzinach od 17:00 do 20:00. Warsztaty będą bezpłatne i mają na celu rozwój, aktywizację i pobudzenie do działania społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane. Promują ekologię i ochronę środowiska.

5 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) rozpoczynamy nabór, decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego śledźcie naszą stronę internetową oraz facebook!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pt. „Upcykling, czyli ekoszycie – cykl wydarzeń dla mieszkańców Gminy Wadowice” współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Wadoviana” w ramach projektu grantowego pt. „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020”.

Wprowadzono: 31 lipca 2019