Drugi etap remontów dróg dojazdowych do pól już za nami

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Drugi etap remontów dróg dojazdowych do pól już za nami

Dobre wiadomości dla mieszkańców Wadowic! W tym roku Gmina Wadowice po raz kolejny zrealizowała inwestycję dotyczącą remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jak co roku wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację z Województwa Małopolskiego, związaną z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice”. Dzięki naszym staraniom udało się podpisać umowę, przeprowadzić zadanie oraz pomyślnie je rozliczyć. Tegoroczna, całkowita wysokość dotacji do zadania wyniosła łącznie 119 380,00 zł.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Wadowicach
Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kochanowskiego 1 w Wadowicach
. Zgodnie ze zleceniem Gminy Wadowice wyremontowane zostały drogi na następujących odcinkach:

Droga „Dzwonek – Zawadka” w miejscowości Gorzeń Górny
Droga „Lizarówka – Boczna” w miejscowości Stanisław Górny
Droga „Jagodnica” w miejscowości Wysoka
Droga „Wysoka Dolina” w miejscowości Wysoka
Droga „Między Kapliczkami” w miejscowości Zawadka
Droga „Do Leszczyny” w miejscowości Babica
Droga „Zarąbki” w miejscowości Chocznia
Droga „Na Witkówkę” w miejscowości Klecza Górna
Droga „Zawale – boczna” w miejscowości Chocznia
Droga „Kościuszki – boczna” w miejscowości Chocznia
Droga „Graniczna – os. Komanie” w miejscowości Chocznia
Droga „Na Wielką Górę” w miejscowości Klecza Dolna

W ramach zaplanowanych remontów wykonano prace ziemne, podbudowy oraz nawierzchnie smołowe dróg wraz ze zjazdami do gruntów rolnych. Na niektórych z odcinków dróg wykonane zostały również pobocza. Całkowita długość wyremontowanych dróg wyniosła 4050 m., a ich powierzchnia całkowita to 11 861,50 m2. Koszt całej inwestycji to 432 487,67 zł.Oddane do użytku, wyremontowane drogi, posłużą nie tylko rolnikom, ale również innym mieszkańcom Gminy, stanowiąc uzupełnienie sieci drogowej w Sołectwach. Ich modernizacja przełoży się z pewnością na poprawę bezpieczeństwa i warunki życia mieszkańców. Mamy również nadzieję, że przyczynią się do rozwoju gospodarczego poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Wadowice.

Wprowadzono: 22 listopada 2016