Forum Mieszkańców za nami. Teraz przygotujmy się do głosowania w Budżecie Partycypacyjnym (Obywatelskim)

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Forum Mieszkańców za nami. Teraz przygotujmy się do głosowania w Budżecie Partycypacyjnym (Obywatelskim)

Forum Mieszkańców, jeden z najważniejszych etapów pierwszego w naszej gminie Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego), odbyło się 10 września 2018 roku w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Uczestniczyło w nim blisko 40 osób, w tym przede wszystkim Autorzy propozycji projektów, którzy mieli możliwość ich zaprezentowania oraz rozmowy o nich z innymi mieszkańcami.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, witając wszystkich przybyłych – Autorów propozycji projektów, członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który wypracował regulamin naszego BPO, członków Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) oraz wszystkich mieszkańców, od decyzji których będzie zależało, które propozycje projektów zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Następnie przedstawiona została krótka historia pierwszej edycji wadowickiego BPO – od uchwały Rady Miejskiej, zwanej „intencyjną”, poprzez prace Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, konsultacje społeczne wypracowanego przez niego regulaminu, spotkania diagnostyczne, które odbyły się na przełomie maja i czerwca w różnych miejscach całej gminy, aż po etap składania propozycji projektów oraz wyników ich weryfikacji formalno-prawnej.

Przypomnijmy, że mieszkańcy naszej gminy złożyli dziewiętnaście propozycji projektów. Pozytywną weryfikację przeszło dwanaście z nich. Główny powód negatywnej weryfikacji to przede wszystkim kwestie własności gruntów (projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na gruntach, których właścicielem jest Gmina Wadowice). Pełna informacja o wynikach weryfikacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej .

Najważniejszą częścią Forum Mieszkańców było zaprezentowanie propozycji projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną, przez ich Autorów:

Nazwa projektu

Autor

Opis

Kwota w zł
po weryfikacji

Infrastruktura i wyposażenie terenu wokół Domu Ludowego w Gorzeniu Dolnym „Na Dzwonku” do użytku publicznego, rekreacji i wypoczynku

Jadwiga Paździora

Lokalizacja obiektu i terenu wokół, który wart jest wypromowania, znajduje się na wzgórzu, od którego zaczyna się pasmo Beskidu Małego. Jest miejscem, które mieszkańcy Wadowic traktują jako teren spacerowy. Miejsce to jest idealną platformą widokową w bezpośredniej bliskości lasu. Uatrakcyjnia to spacery i wypoczynek czynny nie tylko mieszkańców Wadowic, ale także gości odwiedzających Wadowice.

 1. 452

Twój pies, Twoja kupa

Sylwia Tomiczek
(Autorka nieobecna, projekt przedstawiony przez pracownika UM)

Trawniki bez nieprzyjemnych niespodzianek – to jest to! Dbajmy o estetykę naszej Gminy, sprzątając po swoich pupilach. Oddaj swój głos na ten projekt, aby idąc na spacer, móc posprzątać po psiaku. Zrób to również nie mając psa, aby inni mogli skorzystać z koszy na psie odchody i pozostawić porządek w każdym zakątku Gminy. Wszyscy wygramy, jeśli uda się zamontować kosze J

 1. 600

Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego w Wysokiej

Andrzej Tokarz
(projekt przedstawiony przez Marka Moskałę)

Przebudowa budynku i jego rozbudowa do wymagań Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach oraz oczekiwań mieszkańców wsi Wysoka i Stanisław Górny na świetlicę dla integracji młodzieży i osób starszych.

 1. 000

Fotowoltaika – słoneczna energia w Barwałdzie Dolnym, w Kleczy i na Zarąbkach

Krzysztof Pająk

System fotowoltaiczny to zespół urządzeń przetwarzających energię światła słonecznego na energię elektryczną. To rodzaj energii odnawialnej, która zostanie zainstalowana na budynkach publicznych. Zgromadzone zasoby energii zostaną wykorzystane i zużytkowane na potrzeby własne obiektów, obniżając koszty ich utrzymania.

 1. 000

Prąd ze Słońca dla Wadowic

Grzegorz Pacut

Borykamy się z problemem zanieczyszczenia powietrza – smogiem. Chcąc go ograniczyć, proponuję program dofinansowania wspierający działania ograniczające emisję zanieczyszczeń w naszej Gminie. Program ten będzie udzielał 50% dotacji na instalacje fotowoltaiczne wytwarzające prąd elektryczny. Dodatkowym efektem będzie ograniczenie kosztów utrzymania nieruchomości oraz eksploatacji urządzeń. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne z terenu gminy Wadowice.

 1. 000

Moje pudełko życia

Janina Kamińska

Projekt „Moje Pudełko Życia” polega na rozprowadzeniu wśród osób starszych „pudełek życia”, które w przypadku zagrożenia wymagającego szybkiej interwencji służb medycznych ułatwią uzyskanie przez ratowników potrzebnych informacji na temat ratowanej osoby i stanu jej zdrowia.

„Pudełko życia” zostanie ulokowane w mieszkaniu, w łatwym do zlokalizowania miejscu (np. w lodówce) i będzie zawierać niezbędne informacje.

Miejsce realizacji projektu – cała Gmina Wadowice, łączna liczna uczestników – 200 osób.

 1. 500

Aktywny i zdrowy senior

Janina Kamińska

Projekt zawiera dwa zadania:

 1. Gimnastyka   dla seniorów, która będzie obejmować zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej i   prozdrowotnej. Zostanie zorganizowane pięć 20-osobowych grup uczestników z   Gminy Wadowice. Zajęcia będą prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanego   instruktora w remizach OSP lub w szkołach, w miejscowościach: Chocznia,   Wysoka, Klecza Dolna, Wadowice.
 2. Gimnastyka   AQUA SENIOR, czyli ćwiczenia w wodzie dla seniorów, którzy chcą poprawić   ogólny stan zdrowia i zwiększyć aktywność fizyczną.
 1. 300

Chocznia na sportowo – nowe boisko ze sztuczną trawą!

Anna Wolanin

Sport to zdrowie! Jeżeli aktywność na świeżym powietrzu jest Ci bliska, zagłosuj na ten projekt, który zakłada powstanie ogólnodostępnego boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Choczni. Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla spędzania wolnego czasu mieszkańców całej gminy Wadowice.

 1. 000

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów w gminie Wadowice!

Anna Wolanin

Więcej udogodnień dla rowerzystów! Projekt zakłada zakup 4 stacji naprawy rowerów, w których można samodzielnie i za darmo naprawić sprzęt rowerowy. Urządzenia te będą zamontowane w różnych lokalizacjach na terenie całej gminy. Będzie można napompować koło, dokręcić pedały, błotniki, wyregulować hamulce itp. Już nie zaskoczy Cię drobna awaria Twojego jednośladu.

 1. 800

Zakup kontenera sanitarnego wraz z dostawą i montażem na terenie boiska sportowego LKS „AMATOR” BABICA

Mateusz Lempart
(Autor nieobecny, projekt przedstawiony przez pracownika UM)

Zakup kontenera sanitarnego przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych na boisku sportowym LKS „AMATOR” BABICA, wpłynie na komfort osób korzystających z obiektu w celach sportowych i rekreacyjnych. Wyposażenie boiska w kontener sanitarny ułatwi także organizację imprez plenerowych typu pikniki, festyny.

 1. 000

W młodych siła – warsztaty dla samorządów uczniowskich

Łukasz Korzeniowski

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla członków samorządów uczniowskich ze szkół z terenu gminy Wadowice. Warsztaty pomogą młodym szkolnym aktywistom działać efektywniej i sprawniej, nauczą ich, jak planować pracę i jak angażować w działania swoich rówieśników. Warsztaty mają dać wskazówki, jak zostać liderem szkolnego środowiska.

 1. 300

„Spotkania ze sztuką” – modernizacja pomieszczeń budynku Domu Ludowego w Ponikwi na cele społeczno-kulturowe wraz z organizacją pierwszego przeglądu teatralnego

Wanda Byrska

Teatr w Ponikwi? Czemu nie! Przywróćmy Domowi Ludowemu drugą młodość i jak za dawnych czasów przychodźmy tu, by w odnowionym wnętrzu cieszyć się tym, co daje nam teatr – wyjątkowość, tajemniczość, zachwyt… Dzięki nowemu wyposażeniu będziemy mogli zorganizować nie tylko przegląd teatralny, ale również pokazy filmów, występy artystyczne oraz inne aktywności dla młodszych i starszych. Spędzajmy tu czas, niech to miejsce odżyje, niech służy mieszkańcom Ponikwi i Chobotu oraz całej gminy!

 1. 333,52

 

Następnej części spotkania – dyskusji nad projektami – towarzyszyło sporo emocji. Pytania publiczności skierowane do Autorów propozycji projektów dotyczyły przede wszystkim ich szczegółów, kosztorysów, kosztów dalszego utrzymania zrealizowanych projektów, potencjalnych beneficjentów.

Istotnym wątkiem dyskusji było pytanie, na jakiego typu projekty powinny być przeznaczane środki budżetu obywatelskiego. Regulamin wadowickiego Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) mówi o tym, że takie projekty muszą (§ 1,ust. 3):

 1. dotyczyć zadań własnych gminy,
 2. mieć charakter ogólnogminny, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno sołectwo/osiedle,
 3. spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Jest to dość szeroki katalog, z którego chętnie korzystali Autorzy. Pojawiały się głosy, że niektóre zaproponowane projekty „nie powinny” być realizowane w procedurze BPO, która „powinna” być zarezerwowana dla projektów innowacyjnych, wyznaczających nowy trend. Jest to temat, który z pewnością należy omówić przy kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszej Gminie. Obecnie zasady pozwalają na zgłaszanie zarówno projektów nowatorskich, jak i takich, które wynikają z bieżących potrzeb danej społeczności.

Warto podkreślić, że duże zainteresowanie publiczności wzbudziły propozycje projektów proekologicznych związanych z fotowoltaiką. Wywiązała się dyskusja na temat opłacalności tego typu rozwiązań zarówno na budynkach jednorodzinnych, jak i użyteczności publicznej. Autorzy obu propozycji związanych z fotowoltaiką przyznali, że są to inwestycje, które warto podjąć dla dobra mieszkańców całej Gminy.

Kolejne pytania dotyczyły dostępności obiektów dla wszystkich mieszkańców. W zasadach BPO ogólnodostępność jest warunkiem, bez którego propozycja projektu nie spełnia warunków prawnych i nie zostaje dopuszczona pod głosowanie. Dlatego też Autorzy wskazywali, że jeśli ich projekt zostanie zrealizowany, będą mogli z nich korzystać mieszkańcy co najmniej dwóch sołectw. Problem ogólnodostępności dotyczy przede wszystkim projektów infrastrukturalnych. Wnioskiem z Forum Mieszkańców jest konieczność monitorowania – w przypadku realizacji tego rodzaju przedsięwzięć – tego wyznacznika. Kolejnym zgłoszonym wnioskiem do przeanalizowania jest zaproponowany w regulaminie czas trwania głosowania (10 dni). Zdaniem niektórych obecnych na sali mieszkańców ten okres jest zbyt krótki.

Należy podkreślić, że po zakończeniu obecnej edycji Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) przeprowadzona zostanie jego ewaluacja. Będzie to doskonała okazja do przyjrzenia się i ocenienia zastosowanych rozwiązań, aby kolejne edycje jak najlepiej dostosować do potrzeb mieszkańców naszej Gminy.

Na zakończenie Forum przypomniane zostały zasady głosowania, które odbędzie się od 5 do 14 października 2018 roku. Będzie w nim mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Wadowice, który ukończył 16 lat. Głosować będzie można w jeden z wybranych sposobów: elektronicznie, korespondencyjnie albo poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim lub w innym punkcie wyznaczonym przez Burmistrza Wadowic i trwać będzie 10 dni. Każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł oddać jeden głos, przyznając odpowiednią ilość punktów trzem wybranym przez siebie propozycjom projektów 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego, 2 punkty dla projektu ocenianego wysoko w drugiej kolejności oraz 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci w kolejności najwyżej ocenianych. Przyznanie punktów na więcej niż trzy projekty bądź mniej niż trzy projekty powoduje, że głos jest nieważny.

Po zakończeniu głosowania policzone zostaną wszystkie głosy oraz ilość punktów dla każdego z projektów. Na podstawie ilości przyznanych punktów tworzy się ranking projektów. Środki na realizację kolejnych projektów będą przyznawane według listy rankingowej – zaczynając od projektu, który tych punktów zdobył jak najwięcej, aż do wyczerpania wszystkich środków. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście, zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, którego budżet mieści się w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji obydwu projektów, wybiera się ten, na który głosowało więcej osób. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i mają takie same kwoty szacunkowe, a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tych projektów, o realizacji jednego z projektów decyduje losowanie, które przeprowadza Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego).

Forum Mieszkańców było relacjonowane on-line na profilu Wadowice – tu wszystko się zaczyna.
Zachęcamy do obejrzenia tego spotkania:

Wprowadzono: 14 września 2018