Inwestycje drogowe w 2017 roku

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Inwestycje drogowe w 2017 roku

Trwające od marca roboty na drogach Gminy Wadowice dobiegły właśnie końca.  W pierwszej kolejności wykonany został nowy odcinek drogi na osiedlu Piastowskim w Wadowicach oraz zmodernizowano nawierzchnie dróg gminnych w Sołectwach: Babica, Klecza Dolna, Ponikiew, Zawadka oraz Kaczyna.

Zapoczątkowany w 2015 roku projekt budowlany doczekał się realizacji. Gmina wykonała pierwszy z dwóch etapów budowy drogi na osiedlu Piastowskim w Wadowicach. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej powierzchni 948 m2. Droga została wyposażona w kanalizację deszczową i sanitarną oraz nowe oświetlenie na całym jej odcinku.

I.
II.
III.
IV.

Wykonawcą zadania była Firma DROTECH z Tomic. Wartość inwestycji wyniosła łącznie 353 670,55 zł.

Gmina, mając na uwadze potrzeby zgłaszane przez mieszkańców jak również Sołtysów i przedstawicieli Rad Sołeckich, wykonała równocześnie inwestycje na drogach gminnych w Sołectwach. W pierwszej kolejności wykonane zostały nakładki bitumiczne na drogach w Babicy, Kleczy Dolnej, Ponikwi i Zawadce. W Kaczynie, z uwagi na trudne warunki terenowe, wykonana została podbudowa kolejnego odcinka drogi na „I potok”. Łączna powierzchnia nowych nawierzchni dróg wyniosła 2744,88 m2, w tym:

BABICA – droga „Centrum – Pagór” – 598,00 m2

BABICA – droga „Świetlica – Lipka – Paczyński” – 360,00 m2


KLECZA DOLNA – droga „Ostrawa” – 356,88,00 m2

PONIKIEW – droga „Sołtysowo” – 390,00 m2

ZAWADKA – droga „Na Łysą” – 520,00 m2

KACZYNA – droga „I Potok – Las” – 520,00 m2

Zadanie wykonało, na zlecenie Gminy Wadowice, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Wadowicach. Całkowita wartość zadania wyniosła 167 900,14 zł.

To pierwsze inwestycje drogowe zrealizowane z budżetu Gminy Wadowice przeznaczonego na drogi gminne w 2017 r. Wydział Infrastruktury i Rozwoju podpisał, z końcem maja, kolejne trzy umowy na realizację inwestycji drogowych na terenie sołectw oraz miasta Wadowice.  Ich realizacja właśnie się rozpoczęła. O efektach prowadzonych prac napiszemy po ich ukończeniu.

Wprowadzono: 13 czerwca 2017