Półmetek w inwestycjach drogowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Półmetek w inwestycjach drogowych

Niespełna miesiąc temu informowaliśmy o zakończonych pierwszych inwestycjach drogowych
w Gminie Wadowice, a już dziś mamy okazję zaprezentować kolejne wymierne efekty naszej pracy. Na półmetku roku budżetowego udało się nam zrealizować dwa ważne dla miasta zadania. Pierwszym jest modernizacja dróg gminnych miejskich. W ramach inwestycji kolejne odcinki dróg i ulic wzbogacone zostały o nowe nawierzchnie bitumiczne. Zgodnie z wnioskami Radnych jak i samych mieszkańców wykonane zostały modernizacje następujących ulic:


 • Aleja Wolności boczna:

Kontynuacja  inwestycji z roku ubiegłego. Zmodernizowano nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową o łącznej powierzchni 310 m2.


 • ulica Widok

Zmodernizowana została nawierzchnia jezdni najstarszego odcinka drogi na ulicy Widok. W ramach zadania sfrezowano oraz wykonano łącznie 1 286 m2 nowej nawierzchni. W roku ubiegłym Gmina przebrukowała całą nawierzchnię chodnika co w obecnym stanie dało efekt kompelsowej odnowy odcinka ulicy Widok.


 • ulica Karmelicka boczna:

Inwestycja, której największymi orędownikami byli sami mieszkańcy. Niestety trwające od zeszłego roku procedury uregulowania własności gruntów pozwoliły na wykonanie zadania w bieżącym roku.  W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową na łącznej powierzchni 468 m2.


 • ulica Młyńska

Zadanie zrealizowane w ramach trwającej budowy Zakładów Skawa Wadowice, które partycypowały w kosztach inwestycij w zakresie dotyczącym wykonania podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Droga stanowi dojazd do posesji prywatnych w związku  z czym Gmina wykonała nową nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni 1 086,5 m2.


Zadanie zrealizowało, na zlecenie Gminy Wadowice, Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG – BUD z siedzibą w Spytkowicach. Wartość wykonanych robót wyniosła 238 532,39 zł brutto.

Drugim z ukończonych zadań jest „Remont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych oraz budowa chodników przy drogach gminnych wiejskich”. W ramach inwestycji wykonano remonty istniejących chodników w ramach przebrukowania lub ułożenia nowych nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 650 mw następujących lokalizacjach:

 • ul. 12 Pułku Piechoty na os. Gorzeń;
 • ul. Ady Sari na os. Łąki;
 • ul. Batorego;
 • ul. Sadowa;
 • ul. Topolowa;
 • os. M. Wadowity;
 • parking Plac Kościuszki.

Ponadto zmodernizowany został chodnik do świetlicy w Jaroszowicach Zbywaczówce, który zyskał nową nawierzchnię z płyt chodnikowych o całkowitej powierzchni 187 m2.


topolowa


Zadanie zrealizowała, na zlecenie Gminy Wadowice, Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „TRANSKOP” z Jaroszowic. Wartość wykonanych robót wyniosła 73 309,26 zł brutto.

Wprowadzono: 11 lipca 2017