Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) po kolejnym spotkaniu

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) po kolejnym spotkaniu

Na kolejnym spotkaniu Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego), które odbyło się 31 lipca, członkowie i członkinie zapoznali się z etapem weryfikacji formalno-prawnej propozycji projektów do BPO oraz na wniosek Burmistrza Wadowic zaopiniowali część z nich.

Etap weryfikacji formalno-prawnej propozycji projektów do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) dobiega końca. Przypomnijmy, że mieszkańcy złożyli dziewiętnaście propozycji na różnego typu przedsięwzięcia. W przypadku niektórych z nich Rada – na wniosek Burmistrza Wadowic – rozpatrzyła, czy i w jaki sposób spełniają one warunki określone w „Zasadach i trybie przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)”, tzn. ogólnogminność oraz czy projekt dotyczy zadań własnych gminy.

Kolejnym etapem procesu Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) będzie publikacja wyników weryfikacji formalno-prawnej propozycji projektów, następnie – 10 września – Forum Mieszkańców, czyli ogólnogminne spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną wszystkie projekty i będzie możliwość rozmowy o nich. Najważniejszym etapem będzie głosowanie (w drugiej połowie września), w którym mieszkańcy całej gminy zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Wprowadzono: 2 sierpnia 2018

-