Rozstrzygnięto przetarg na projekty oświetlenia ulicznego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Rozstrzygnięto przetarg na projekty oświetlenia ulicznego

Postulowane przez mieszkańców prośby staramy się spełniać w miarę potrzeb i możliwości finansowych. W tym przypadku nie było inaczej. Newralgiczne, wskazane przez mieszkańców, odcinki oświetlenia dróg zostaną przygotowane do realizacji. Pierwszym etapem jest sporządzenie dokumentacji projektowej. Zakończono właśnie procedurę wyboru Wykonawcy dla zadania „PT oświetlenia ulicznego – Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice”, w ramach którego wykonane zostaną projekty budowlane i wykonawcze oświetlenia dla następujących odcinków dróg gminnych:

 • ul. Zawale w Choczni rejon od drogi krajowej nr 52 do torów kolejowych wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych przez DK 52 w rejonie skrzyżowania z ul. Zawale (odcinek ok. 300 m):
 • Kaczyna, rejon od drogi powiatowej nr 1736K do przysiółka Grzędzielówka (odcinek ok. 350 m):
 • Stanisław Górny: 
  –  rejon skrzyżowania drogi powiatowej z drogą do przysiółka Sosienki (odcinek ok. 100 m):

  –  rejon od drogi powiatowej nr 1784K (obok remizy OSP) do końca drogi na przysiółku Lizarówka  (odcinek  ok. 450 m):–  przysiółek Pawlikówka, rejon działki nr 772/1, skrzyżowanie dróg gminnych (odcinek ok. 100 m):–  przysiółek Lizarówka, rejon działki nr 1019/3, (odcinek ok. 100 m):

Wykonawcą zadania jest Firma Electric – Control z Radziszowa, która wykona zadanie
w terminie do 25 sierpnia 2017 r.  Wartość zadania projektowego wyniesie łącznie 20.664,00 zł.

Kolejne zadania projektowe będą przygotowywane sukcesywnie.  W ramach rozstrzygniętego przetargu Gmina przewidziała możliwość dodatkowych zleceń na realizację m. in. następujących zadań zarejestrowanych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju:

 1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kleczy Dolnej od drogi krajowej nr 52 do przejazdu kolejowego (przysiółek Zaszkole).
 2. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Choczni – ul. Os. Pod Bliźniakami i łącznika z ul. Biała Droga.
 3. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wadowicach – ul. Bohaterów Monte Cassino od nr 43 do nr 45.
 4. Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Ponikwi – odcinek dł. ok. 150m wzdłuż ośrodka wczasowego.
 5. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Ponikwi – jedna oprawa na przysiółku Sikorowo, wydłużenie istniejącej sieci oświetleniowej o ok. 150m.
 6. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wadowicach – ul. Iwańskiego odcinek przebudowywany dł. ok. 350m.
 7. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wadowicach – os. Widok odcinek dł. ok. 100m w rejonie posesji nr 31, 33, 36.
 8. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Ponikwi  – Chobot, oświetlenie drogi nr dz. 11451/1w rejonie kładki przez potok Czerna, rejon działek nr 59/1, 62/1, 66/1.
 9. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Rokowie – oświetlenie drogi nr dz. 288/1 i 286 dł. ok. 250m.
 10. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kleczy Dolnej – początkowy odcinek dł. ok. 50m od drogi krajowej nr 52 do przysiółka Pniaki.
 11. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wadowicach – ul. Zawale od ul. Granicznej do wjazdu na „obwodnicę” (wzdłuż torów kolejowych i ogródków działkowych).
 12. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kleczy Dolnej – oświetlenie drogi gminnej nr 1861 wzdłuż działek nr 498/4, 498/3, 498/2, 498/1 oraz drogi nr 1862/5 wzdłuż działek nr 486/9, 486/13, 486/14, 486/12, 486/3.

W sprawie realizowanych projektów prosimy o kontakt z opiekunem zadania Panem Krzysztofem Grajnym – Inspektorem do spraw transportu i energetyki Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, osobiście w godzinach pracy Urzędu, poprzez kontakt tel. 33 873 18 11 wew. 283 bądź mailowy: lub z kierownikiem Wydziału w godzinach dyżurów (tj. w poniedziałki, w godz. 14.00 – 16.00 oraz w czwartki, w godz. 8.00 – 10.00).

Wprowadzono: 1 marca 2017