Ruszyły prace nad pierwszym wadowickim budżetem obywatelskim

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Budżet Obywatelski / Ruszyły prace nad pierwszym wadowickim budżetem obywatelskim

Ogólnogminny, ponadlokalny, a przede wszystkim partycypacyjny – taki będzie budżet obywatelski w Wadowicach. Zespół, który pracuje nad jego kształtem, jest już po pierwszym spotkaniu roboczym.

W tym roku mieszkańcy całej naszej gminy po raz pierwszy zdecydują, na co przeznaczyć część przyszłorocznego budżetu, a dokładnie 0,5 proc. wydatków, czyli blisko 700 tys. zł. Zasady, według których będziemy zgłaszać swoje propozycje, a następnie wybierać te z nich, które zostaną zrealizowane, wypracowuje partycypacyjnie specjalny Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, którego prace już się rozpoczęły.

W skład Zespołu, do którego był otwarty nabór i każdy mógł się do niego zgłosić, wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej, rad osiedlowych i sołeckich, Rady Kobiet, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego i mieszkańców. Są w tym gronie kobiety i mężczyźni; mieszkańcy miasta i sołectw, emeryci i osoby aktywne zawodowo, a także uczniowie wraz ze swoim nauczycielem.

Pracami Zespołu kierują specjaliści z zakresu partycypacji, w tym ekspert z dziedziny budżetów obywatelskich, który nie tylko brał udział w wypracowaniu założeń i wdrażaniu wielu budżetów, ale jest również współautorem „Standardów procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce”, czyli praktycznego przewodnika po kluczowych zagadnieniach związanych z całym procesem. Publikacja ta jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/04/broszura-budzety-partycypacyjne-wydanie2.pdf.

Podczas pierwszego spotkania omówione zostały podstawy wadowickiego budżetu obywatelskiego. Wiemy już, że będzie on ogólnogminny, co znaczy, że swoim zasięgiem obejmie wszystkie miejscowości gminy. Pomysły zgłaszane do budżetu obywatelskiego powinny być ogólnodostępne, czyli każdy mieszkaniec gminy Wadowice powinien mieć możliwość skorzystania z nich. Ich charakter może być innowacyjny i nowatorski, ale najważniejsze, by wnosiły wartość dodaną i przyczyniały się do integracji całej naszej społeczności.

Istotne jest, by budżet obywatelski był okazją do współuczestniczenia przez mieszkańców w całym procesie – od momentu ustalenia zasad, poprzez aktywność w czasie spotkań, które poprzedzą etap składania projektów, aż po odpowiedzialny ich wybór. Dlatego już teraz warto mieć na uwadze, że za kilka miesięcy będziemy decydować, na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć blisko 700 tys. zł. Warto wykorzystać ten czas, by spojrzeć wnikliwie nie tylko na swoją najbliższą okolicę, ale na całą naszą gminę. Należy podkreślić, że dotychczasowy podział środków finansowych na osiedla i sołectwa pozostaje bez zmian.

Zakończenie prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego planowane jest na połowę kwietnia, a ich efekt (projekt regulaminu wraz ze wszelkimi niezbędnymi formularzami) będzie jeszcze konsultowany z mieszkańcami. Szczegóły konsultacji będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Wprowadzono: 6 marca 2018