Twój głos się liczy – spotkanie otwarte na temat organizacji ruchu

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Twój głos się liczy – spotkanie otwarte na temat organizacji ruchu

logo nowe

Urząd Miejski w Wadowicach zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 18.00 w Sali Kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury, podczas którego odbędzie się szczegółowa prezentacja propozycji dotyczących zmian organizacji ruchu, komunikacji i systemu parkowania pojazdów w centrum Wadowic. Celem spotkania jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta w zakresie propozycji zmian, zebranie uwag oraz postulatów.

Prelegentami i współprowadzącymi spotkanie będą przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej, Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, którzy realizują, na zlecenie Gminy Wadowice, opracowanie dokumentu „Studium transportowe dla miasta Wadowice”.

Badania ankietowe oraz pomiary natężenia ruchu i parkowania na terenie miasta zostały przeprowadzone przez Politechnikę Krakowską oraz Agencję Badawczą PBS Sp. z o.o. w okresie od 19 kwietnia do 3 czerwca 2017r.. Ich wyniki pozwoliły na sformułowanie pierwszych wniosków i założeń do opracowywanego studium transportowego dla miasta Wadowice, którymi chcemy się podzielić z mieszkańcami Wadowic. Oprócz prezentacji samych założeń spotkanie będzie dobrą okazją do dyskusji w temacie organizacji ruchu, komunikacji i parkowania w mieście oraz zasięgnięcia opinii osób zajmujących się zawodowo i naukowo organizacją ruchu  w miastach.

Spotkanie w dniu 6 lipca nie jest jedyną formą konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian organizacji ruchu w Wadowicach. Dla osób, które nie mogą być obecne podczas otwartego spotkania konsultacyjnego przygotowaliśmy dodatkowe formy kontaktu:

1. w ramach „Ogródka konsultacyjnego” na wadowickim rynku odbędą się dwa uzupełniające panele w tym temacie, w dniach 14 i 21 lipca 2017r., w godzinach 14.00 – 16.00,

2. na konsultacje indywidualne z pracownikami Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wadowicach zapraszamy w dniach 11, 18 i 25 lipca w godzinach 16.00 – 18.00, w Urzędzie Miejskim – II piętro, pokój nr 50.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu i włączenia się do dyskusji na ważny dla każdego z nas temat organizacji ruchu i komunikacji w mieście. Nie zapominajmy, iż każdy z nas, w większym lub mniejszym stopniu, jest uczestnikiem ruchu drogowego. Sprawna i przemyślana organizacja przyczyni się do poprawy jakości życia i komfortu codziennego podróżowania po mieście i Gminie Wadowice.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 5 lipca 2017