Wadowice wycofują się z blokowania BDI. Nowy burmistrz podjął decyzję.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Wadowice wycofują się z blokowania BDI. Nowy burmistrz podjął decyzję.

Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński podjął pierwszą ważną decyzję. Tak jak obiecał, zaraz po objęciu urzędu wycofał skargę gminy do sądu administracyjnego dotyczącą budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Po 10 latach Wadowice są na „tak” dla inwestycji rządowej.

Zleciłem kancelarii prawnej Savas Radcowie Prawni, Kiedacz, Radkowiak – Kiedacz sp. p. wycofanie skargi gminy Wadowice, złożonej w dniu 2 sierpnia 2018 r. przez poprzedniego burmistrza Mateusza Klinowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, wydanej 2 lipca 2018 r. – napisał w piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Tym samym burmistrz Bartosz Kaliński spełnił pierwszą obietnicę wyborczą. Podczas kampanii deklarował, że jeśli wygra wybory, jedną z pierwszych decyzji, jaką podejmie, będzie wycofanie się z blokowania budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Wadowice były przez lata jedyną gminą, która podstawiała nogę tej inwestycji. To spowodowało poważne opóźnienia. Strategia blokowania nie przyniosła gminie żadnych korzyści, co więcej ucierpiał na tym cały region – dodaje burmistrz Kaliński.

Zaraz po wydaniu decyzji, w środę (28.11) do Wadowic przyjechał Andrzej Kollbek, dyrektor ds. inwestycji GDDKiA Kraków.

To bardzo ważna decyzja dla rozpoczęcia budowy tej drogi – przyznał dyrektor Kollbek, który w GDDKiA jest odpowiedzialny za budowę BDI.

Decyzja nowego burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego daje więc zielone światło dla rozpoczęcia tej inwestycji. Przypomnijmy, że przez ostatnie lata spośród wszystkich 12 gmin, przez które ma przebiegać BDI, Wadowice były jedyną, które sprzeciwiały się jej budowie.

W sierpniu 2018 roku poprzedni burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, działając w imieniu gminy, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z lipca 2018 roku ws. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Skarga gminy do sądu mogła spowodować dla inwestora, czyli GDDKiA, kolejną wieloletnią przeszkodę, która utrudniała planowanie inwestycji i przygotowanie jej do pozwolenia na budowę. Poprzedni burmistrz Wadowic złożył skargę do WSA wbrew oficjalnemu stanowisku Rady Miasta.

Przyjmiemy i będziemy wspierać rozwiązanie w decyzji środowiskowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie specjalistycznego zespołu i najważniejszego decydenta w zakresie ochrony środowiska, które pozwoli na zamknięcie przez Inwestora procesu przygotowawczego potrzebnej dokumentacji, aby bez zbędnej zwłoki przystąpić do realizacji tej inwestycji – zapisano w rezolucji Rady Miasta z maja 2018 roku.

Działając w imieniu gminy burmistrz Mateusz Klinowski wynajął kancelarię prawną Savas Radcowie Prawni Radkowiak – Kiedacz sp. p., która złożyła skargę do sądu administracyjnego. Gmina podpisała z kancelarią prawną umowę na kwotę 12,3 tys. zł.

Trasa BDI o długości ok. 61 km biegnie przez 12 gmin i ma stanowić obwodnice sześciu miejscowości: Kóz, Kęt, Bulowic, Andrychowa, Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Inwestycja ma charakter ponad lokalny. Początek trasy znajduje się w Bielsku Białej (węzeł Suchy Potok – połączenie S1 i S52), a koniec w Głogoczowie (węzeł Głogoczów – włączenie BDI do DK7).

Inwestycja będzie polegać na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej, odciążającej drogi krajową Nr 52 oraz odciążenia miejscowości zlokalizowanych przy tej krajówce od ruchu tranzytowego. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie 14 węzłów, m.in. w Adrychowie, Inwałdzie, Choczni, Wadowicach, Jaroszowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, ponadto budowę mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przepustów, wykonanie dróg dojazdowych do obłsugi przyległego terenu, budowę urządzeń ochrony środowiska oraz trzech Miejsc Obsługi Pasażerów (MOP): w Kobiernicach, Choczni i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaplanowano także m.in. zabezpieczenia akustyczne oraz przejścia dla zwierząt.

Budowa ma się odbywać w pięciu etapach: od Bielska do Kęt (10,5 km), od Kęt do Bulowic (5,5 km), od Bulowic do Choczni (12,9 km), od Choczni do Jaroszowic jako obwodnica Wadowic (4,6 km), a także od Jaroszowic do Głogoczowa (27,4 km).

Wprowadzono: 30 listopada 2018